Eladó lovak - ÁSZF

A Riderline.hu hirdetési szabályzata

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a Riderline Kft.(nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01 09 172519 cégjegyzékszámon; székhelye: 1087 Budapest Kerepesi út. 7, adószáma: 24330813242; elektronikus levelezési címe: info@riderline.hu, telefon: (+36) 20 200 6990; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett Riderline.hu internetes lapon valamint mobil alkalmazásokon keresztül (a továbbiakban együttesen: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.


Általános rendelkezések

Az Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére eladó lovaik, fedezőménjeik, illetve eladó fedezőménjeik hirdetésére a Weboldalon, azaz a Riderline.hu internetes oldalon és az ahhoz hasonló feltételekkel működtetett mobil alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben.

Felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki lovat kínál eladásra, fedezőmént hirdet meg, vagy aki a hirdetéseket böngészi, illetve hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldal szolgáltatásait kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult képviselőjeként által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat és az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját felelősségére használhatja.

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. Az online szerződést az Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot jelen Szabályzat egyoldalú módosítására, beleértve a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit. Az Üzemeltető a módosításról, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint egyes esetekben e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyidejűleg elfogadja a Szabályzat módosítását is.

Az Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben Hirdető a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni az Üzemeltető Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.


A Szolgáltatás igénybevétele

A Weblapon hirdetés kizárólag felhasználói fiók létrehozása után adható fel. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele, így többek között a hirdetés feltöltése érdekében önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

A regisztrációval és annak Üzemeltető által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 30. (harmincadik) napra (felmondási idő), amely az Üzemeltetővel létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt az Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása az Üzemeltető felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a Felhasználó hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.

A regisztráció során az Üzemeltető jogosult ellenőrizni a megadott e-mail cím és telefonszám működését a regisztráció hitelesítése érdekében.

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. Az Üzemeltető felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles az Üzemeltető kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Üzemeltető általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt.

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetőtől független körülmények okoznak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma az Üzemeltetőtől függetlenül is módosul.

Az Üzemeltető a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mailcímére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.


Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások

A Felhasználók korlátlan számú eladó ló, fedezőmén és eladó fedezőmén hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul az Üzemeltető által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez az Üzemeltető keresőrendszert üzemeltet. Az Üzemeltető által nyújtott ingyenes Szolgáltatás a hirdetésekre való jelentkezés lehetővé tétele a hirdetővel való kapcsolatfelvétel biztosítása útján.

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés, amennyiben a Felhasználó azt nem törli, határozott időtartam elteltével archiválásra, majd törlésre kerül.


Hirdetési alapfeltételek

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel az Üzemeltető rendszerére.

Az Üzemeltető a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.


A hirdetésfeladásra vonatkozó szabályok

A Weblapon hirdetést csak teljesen cselekvőképes és jogképes magánszemélyek, illetve gazdálkodó szervezetek adhatnak fel.

Egy hirdetésben csak egy ló hirdethető. A meghirdetett lovat leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők. Tilos más aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

A Weboldalon kizárólag azonosított és érvényes lóútlevéllel rendelkező lovak hirdethetőek. A Weboldalon kizárólag érvényes fedeztetési engedéllyel és a szükséges egészségügyi háttérrel rendelkező fedezőmének hirdethetőek meg.

A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett lovat kell ábrázolniuk. Más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem tölthetőek fel a hirdetéshez. Az Üzemeltető jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit és az internetről letöltött képeket tilos használni. A Felhasználó kizárólag olyan képeket tölthet fel a hirdetésbe, amelyek esetében rendelkezik az ezirányú felhasználás jogával.

Tilos ugyanazt a lovat több hirdetésben hirdetni.

Tilos a hirdetések törlése és újra feladása.

Tilos a feladott hirdetés olyan módon történő módosítása vagy szerkesztése, amely tartalmilag új hirdetés feladásának minősülne.

Tilos címet, e-mail címet, telefonszámot megadni a hirdetések leíró tartományában.


A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

Az Üzemeltető az általa képviselt etikai és erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja olyan lovak hirdetésének közzétételét, amelyek számára nem biztosítják a megfelelő tartási körülményeket, ezért amennyiben ennek gyanúja az Üzemeltető számára rendelkezésre álló adatok, fotók alapján felmerül, az Üzemeltető jogosult megtagadni a hirdetés közzétételét.

Az Üzemeltető jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül módosítani, eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik.

Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az info@riderline.hu e-mail címen jelezhetik.

Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (Felhasználó fiókjának, illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó az Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

  • a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást;
  • a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az az Üzemeltető jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
  • vagy a fentiek gyanúja felmerül.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.


Felelősség

A Hirdető kijelenti, hogy az általa megadott adatok és a hirdetések tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személyek jogait.

A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik.

Amennyiben az Üzemeltető azt észleli, hogy bármely tartalom jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.

Az Üzemeltető nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, kártevők okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Az Üzemeltető nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött tartalmakkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen nem vállal felelősséget a meghirdetett lovak egészségi állapotáért, képzettségéért, versenyeredményeiért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles az Üzemeltető helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.


Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes hirdetéseket, a Weblap arculatát és az oldal forráskódját is) szerzői jogi védelem alatt áll.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat tölthet fel, amelyek kapcsán a szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja az Üzemeltető.

A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló írásos felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után.

Tilos a Weblap egészét vagy bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha az Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. Az Üzemeltető a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.


Kapcsolat, felhasználói panasz, ügyfélszolgálat

Az Üzemeltető a felhasználói megkereséseket az alábbi e-mail címen fogadja: info@riderline.hu

Utolsó módosítás időpontja: 2020.01.20.