ÁSZF és Adatkezelési Szabályzat

Az alábbi feltételeket a felhasználó a honlap böngészésével, regisztrációval, hírlevél-feliratkozással, ill. megrendeléssel automatikusan elfogadja. Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.


A Jogi Nyilatkozat hatálya

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://riderline.hu/ és a https://www.riderline.net/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére (ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.
A Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. május 1-től visszavonásig.

A honlap üzemeltetője

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban szolgáltató) adatai:

  • Cégnév: Riderline Kft.
  • Székhely címe: 1087 Budapest Kerepesi út.7
  • Adószám: 24330813-2-42
  • Cégjegyzékszám: 01-09-172519
  • Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-82878/2015


Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

Regisztráció (feliratkozás, feliratkozás feltételei, leiratkozás)

A regisztrációval, vagy regisztráció nélkül elérhető ingyenes digitális tartalom letöltésével, illetve előfizetéssel elérhető szolgáltatások vásárlása során (mindhárom esetben) a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a honlap látogatója / felhasználója között.

A felhasználó a regisztráció/feliratkozás alkalmával a következő információkat adja meg: email cím, vezetéknév és keresztnév. A előfizetéssel elérhető szolgáltatások igénybevételéhez a felhasználó még a következő adatokat is megadja: telefonszám, weboldal, számlázási cím.

Regisztrált felhasználók esetén a szolgáltató rögzíti a következő adatokat: utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

Ha a felhasználó saját döntése alapján a Facebook fiókját összeköti Riderline felhasználói fiókjával, akkor a szolgáltató a fentiekben hivatkozottakon felül a felhasználó következő személyes adatait kezelheti: Facebook profilnév, Facebook profil URL-je, Facebook profil azonosító, Facebook profilkép, Facebook e-mail cím, Facebookon megadott lakcím, nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal url.

A szolgáltató a NAIH-hoz bejelentett adatkezelő.

A szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért. A regisztráció során megadott adatokat a felhasználó azonosítására, számla kiállítása, hírlevél küldése, illetve a felhasználó által megrendelt megjelenésekben, hirdetésekben való megjelenítés céljából kezeli a szolgáltató. Az adatok pontosítását a felhasználó e-mailen és telefonon kérheti a szolgáltatótól.

A feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e- mail címet kifejezetten azért adta meg, hogy arra leveleket és hírleveleket kapjon a szolgáltatótól.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és hírlevelek fogadásához a megadott e-mail címen.

Minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését. Nem szerepel leiratkozási link az előfizetésekhez kötött szolgáltatásokkal kapcsolatos és a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben.


Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy a honlap több pontján történik információ/ adatgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatokat kell megadni (email cím, vezetéknév és keresztnév, telefonszám, weboldal, település, számlázási és postai cím), mindig az adat jogosultja általi megadás útján.

A felhasználó a honlapon való böngészéssel, ill. regisztrációjával, megrendelésével hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a szolgáltatótól az info@riderline.hu e-mail címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérelmére a szolgáltató törli az adatbázisból.


Cookie-k és linkek

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A szolgáltató a személyre szabott szolgáltatások biztosítása során cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A weboldalon más weboldalakra mutató linkek is találhatóak. Az üzemeltetőt nem terheli felelősség más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban. Az üzemeltető kifejezetten elhárít minden felelősséget azon károkért, amelyet a honlapokon található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak a felhasználónak.


Az adatkezelés paraméterei

Adatgyűjtési szempontok

A szolgáltató a felhasználó adatait kizárólag az alábbi célokra használja fel (hírlevél, DM levél, SMS, e- mail vagy egyéb elektronikus hírközlési úton:

  • a felhasználó által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve előfizetéssel vagy megrendeléssel
  • kapcsolatos értesítéshez,
  • saját és együttműködő partnerei marketing-tevékenységéhez (reklám tartalmú hírlevelek és megkeresések),
  • közvetlen üzletszerzés (ajánlatokat tartalmazó hírlevelek és megkeresések),
  • piackutatás és az ügyfél tájékoztatásának céljára


Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a szolgáltató (továbbiakban: adatkezelő) addig kezeli, amíg a felhasználó a jelen feltételek szerint nem kéri az azonosító adatok törlését.

A törlési igényt e-mailben kell az adatkezelőhöz eljuttatni az info@riderline.hu e-mail címre. A felhasználó által beküldött törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatkezelő az adatokat.
Az adatkezelés időtartama a felhasználó által megadott adatok esetében addig tart, amíg a felhasználó a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel nem él.


Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az oldal látogatása, olvasása és a felelősség kizárása

A weboldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga

A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az üzemeltető fenntartja.


Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391- 1400
Telefax: +36 (1) 391- 1410
E- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az üzemeltető különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.


Szerzői jog

A Riderline weboldal (a https://riderline.hu/ és a https://www.riderline.net/ domain név összes aloldala és összes aldomain neve) a szerzői jog védelme alatt áll. Az ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására kizárólagosan a Riderline Kft. jogosult. A Riderline Kft. fenntartja a jogot a weboldal minden részének terjesztésére és másolására.

Tilos a weboldal egészének vagy részeinek feldolgozása, reprodukálása, átruházása, terjesztése és értékesítése a Riderline Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, beleértve a tartalmi szöveges részeket, képeket, videókat, grafikákat, szerkezetet, programokat, eljárásokat.

A Riderline weboldalon található információkat írásbeli hozzájárulás esetén is csak megfelelő és egyértelmű hivatkozással, eredeti tartalommal lehet átvenni. Kizárólag saját használat céljára a weboldal felhasználója letöltheti a saját számítógépére, és kinyomtathatja a Riderline tartalmait, azonban harmadik fél számára semmilyen formában sem teheti közzé.

A Riderline Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakon elérhető minden információ naprakész, azonban törekszik a hiteles és pontos megjelenítésre. A Riderline Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, továbbá nem vállalja a felelősséget az esetleges elírásokért.