A Magyar Lovassport Szövetség szakágainak közgyűlései

Mlsz Kiemelt Kep Rl

A Magyar Lovas Szövetség Szakágai a 2020-as évben is a közgyűlések megtartásával kezdik meg a szakmai munkát. Januárban sorra jelennek meg ezért az egyes szakágak közgyűlési kiírásai.

Lovastorna

 • Időpont: 2020. január 12., vasárnap, 9 óra (Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja 10 óra)
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda Tudásközpont (1087 Budapest, Kerepesi út 7.), is terem

Napirendi pontok:

 1. Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők, Levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 2. Szakbizottság elnökének beszámolója a 2019. évi gazdasági tevékenységről
 3. Szövetségi kapitány beszámolója a 2019. évi szakmai tevékenységről
 4. Szakbizottság elnökének, szövetségi kapitánynak a 2020. évi tervei
 5. 2020-as versenynaptár elfogadása
 6. 2020-as versenyzői licencek elfogadása
 7. Magyar Lovastorna Szabályzat módosítások
 8. Egyéb

További információ >>

Díjugratás

A Díjugrató Szakbizottság idén is Kiskunhalason tartja szokásos éves közgyűlését. Az esemény minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpont: 2020. január 18., szombat, 13 óra
 • Helyszín: Kiskunhalas Hirling József Lovaspark 6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2/a.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel ugyanezen a napon és helyszínen 14 órakor kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak legalább 5%-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2019. évben befizették és a Szakág hivatalos díjugrató versenyén, az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti. Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.

Napirend:

 1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 2. A Szakbizottság 2019. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 3. A Szakág 2019. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 4. Megemlékezések
 5. Díjátadások
 6. A szakág 2020. évi szakmai terve és annak elfogadása
 7. A szakág 2020. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása
 8. A szakág 2020. évi hazai versenynaptár elfogadása
 9. A 2020. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása

Meghívó letöltése >>

Meghatalmazás letöltése >>

Az eseményt a Riderline Facebook oldalán élőben közvetíti.

Western-Reining

 • Időpont: 2020. január 24., péntek 17 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda Tudásközpont (1087 Budapest, Kerepesi út 7.)

Távlovaglás és távhajtás

A Távlovagló és Távhajtó Szakág tisztújító szakági gyűléssel nyitja meg a 2020-as évet.

 • Időpont: 2020. január 25., szombat 10 óra (Amennyiben az eredetileg meghirdetett időponttól számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a megismételt közgyűlés időpontja 11 óra)
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda Tudásközpont (1087 Budapest, Kerepesi út 7.)

Napirend:

 1. FEI szabályok változása, magyar szabályzat hozzáigazítása, egyéb szabálymódosítási kérdések
 2. Jelölő bizottság elnökének beszámolója
 3. Jelöltek bemutatkozása, programjuk ismertetése
 4. Szakbizottság tagjainak megválasztása titkos szavazással

További részletek >>

Díjlovaglás

A Magyar Lovassport Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága idén Tisztújító Közgyűlést tart.

 • Időpont: 2020. január 26., vasárnap 13 óra (Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja 14 óra)
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda Tudásközpont (1087 Budapest, Kerepesi út 7.)

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabályának 16. §-nak megfelelően:

(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belülre ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes...

20. §

(1) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket négy évre választja.

(2) A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a Szövetség elnöksége jelölő bizottságot választ. A jelölő bizottság köteles a Szövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl és/vagy a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 10 %-nak "igen" szavazatával a jelölő listára felkerül.

A napirendi pontokat, illetve az előterjesztett javaslatokat a Díjlovagló Szakbizottság a Közgyűlés előtt 15 nappal teszi közzé.

A Díjlovagló Szakbizottság 22/2019. számú határozata alapján a jelölő bizottság tagjai, illetve elérhetőségük:

 • Dallos Bea - xenophon@vnet.hu
 • Pintérné Molnár Szilvia - pinterne10022@gmail.com
 • Vígh Marianna - vighmarianna@gmail.com

Tovább a részletes kiírásra >>

Az eseményt a Riderline Facebook oldalán élőben közvetíti.

Lovastusa

A Magyar Lovassport Szövetség Lovastusa Szakága idén tisztújító közgyűlést tart.

 • Időpont: 2020. február 21., péntek, 14 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda, Tudásközpont (1087 Budapest, Kerepesi út 7.)

A jelölő bizottság tagjai és elérhetőségeik:

 • Elnök: Dr. Vincze Anikó – vinani@suvido.hu
 • Tagok: Vigh Marianna – vighmarianna@gmail.com
 • Szikszai Lajos – szikszai.lajos@gmail.com

Szabadidőlovas Szakág

 • Időpont: 2020. február 21., péntek, 9 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda, Tudásközpont (1087 Budapest, Kerepesi út 7.)

Fogathajtó Szakág

 • Időpont: 2020. március 11. (szerda), 9 óra
 • Helyszín: Fülöpszállás, Biczó csárda

Napirend:

 • Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 • A Szakbizottság 2019. évi szakmai beszámolója
 • A 2019. év pénzügyi beszámolója
 • Szövetségi kapitányi és csapatvezetői tájékoztatók
 • A 2020. évi szabályzatok változásainak elfogadása
 • A 2020. évi versenynaptár elfogadása
 • Díjátadások
 • Egyebek

További részletek és letölthető dokumentumok >>

Fotó: Somogyvári Anett

Kommentek