A Magyar Lovassport Szövetség szakágainak közgyűlései 2023-ban

MLSZ leigazolas1200

A Magyar Lovas Szövetség szakágai 2023-ban is a közgyűlések megtartásával kezdik meg a szakmai munkát.

Díjlovaglás

A Magyar Lovassport Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága tisztelettel meghívja a szakágban tevékenykedő sportszervezetek képviselőit, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat a szakági Közgyűlésére. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpont: 2023. február 15. (szerda) 16 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest, Kerepesi út 7.

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabályának 16. §

(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belülre ismételten össze kell hívni.

Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-ának jelenléte esetén határozatképes. A megismételt közgyűlés körülményeiről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell.

A megismételt közgyűlés

 • Időpontja: 2023. február 15. (szerda) 17 óra
 • Helyszíne: Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest, Kerepesi út 7.

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabályának 15. §

(3) A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A tag szavazati jogát törvényes képviselője útján személyesen, vagy jogszerű meghatalmazással egyéb képviselője gyakorolhatja.

a) A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

Napirend

 • Díjátadások
 • 1. Levezető elnök, Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, szavazatszámláló biztosok megválasztása
 • 2. A Szakbizottság 2022. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 • 3. A Szakág 2022. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 • 4. A Szakág 2023-as pénzügyi terve
 • 5. Szövetségi kapitány 2022. évi szakmai beszámolója
 • 6. A szakág 2023. évi Magyar Díjlovagló Szabályzatának módosításának ismertetése és annak elfogadása
 • 7. A szakág 2023. évi Díjlovagló Versenybírói Szabályzatának módosításának ismertetése és annak elfogadása
 • 8. A szakág 2023. évi Díjtételeinek módosításának ismertetése és annak elfogadása
 • 9. Egyebek

Meghívó és letölthető dokumok a Szakág weboldalán »

Díjugratás

A MLSZ Díjugrató Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, pályaépítőket, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpontja: 2023. február 14. (kedd) 09 óra
 • Helyszín: Kiskunhalas, Fazekas M. u., Hirling József Lovaspark (Kincsem Ház). Parkolás a Szabó Ervin utcáról, versenyzői parkoló

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2023. február 14. (kedd) 10 órakor Kiskunhalas, Kincsem Ház, helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2022. évben befizették és a Szakág hivatalos díjugrató versenyén, az év során versenyzőt indítottak. (SZMSZ 4. § (3)

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti. A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

Csak kétséget kizáróan eredeti és eredeti aláírással ellátott okiratot fogadunk el, ezért különösen, de nem kizárólagosan nem megfelelő aláírásbélyegzővel ellátott, elektronikusan hitelesített és kinyomtatott, továbbá fénymásolt, vagy más módon szerkesztett aláírás.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az okiratok szabályszerű kiállítása a kiállító tagszervezeti képviselő, azok felhasználása pedig a regisztráló személy felelőssége.

Napirend:

 1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 2. A Szakbizottság 2022. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 3. A Szakág 2022. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 4. Megemlékezések
 5. Díjátadások
 6. A szakág 2023. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása
 7. A szakág 2023. évi hazai versenynaptárának elfogadása
 8. A szakág 2023. évi szakmai terve és annak elfogadása
 9. A 2023. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása
 10. Egyebek

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel: Szotyori Nagy Kristóf, elnök s.k.

Meghívó és meghatalmazás letöltése a Szakág weboldaláról »

A február 14-i kiskunhalasi Közgyűlésen elfogadásra váró 2023-as versenyszabályzat tervezet, versenynaptár tervezet és 2022. évi beszámolók letöltése »

Fogathajtás

Meghívó szakági tisztújító közgyűlésre

A Magyar Lovassport Szövetség Elnöksége meghívja Önt a Fogathajtó Szakág közgyűlésére.

 • Időpont: 2023. február 23. (csütörtök), 13.00 óra (regisztráció 12 órától)
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda, Tudásközpont (1087 Budapest, Kerepesi út 7.)
  Kérjük a személygépkocsival érkezőket, behajtásra a Nemzeti Lovarda Lóvásár utca bejáratát, parkolásra pedig a lovaspálya mögötti parkolót használják.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Az éves közgyűlés mindenki számára nyitott.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2023. február 23. (csütörtök) 14.00 órakor Budapesten, a Nemzeti Lovarda Tudásközpontjában kerül sor. A megismételt közgyűlés a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat 2022. évben befizették és a Szakág hivatalos fogathajtó versenyén az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen szavazati joggal a tagok képviselői rendelkeznek. A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A tag szavazati jogát törvényes képviselője útján személyesen, vagy jogszerű meghatalmazással egyéb képviselője gyakorolhatja.

A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

A sportszervezeteknek legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük azt a személyt, aki képviselőként a sportszervezetet képviseli.

Napirend:

 1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 2. A Szakbizottság 2022. évi szakmai beszámolója
 3. A 2022. év pénzügyi beszámolója
 4. A 2023. évi pénzügyi terv (költségvetés) elfogadása
 5. Szövetségi kapitányi és csapatvezetői tájékoztatók
 6. Megemlékezések
 7. Tisztújítás: a Fogathajtó Szakág elnökének, és a Fogathajtó Szakbizottság tagjainak megválasztása
 8. Egyebek

A Magyar Lovassport Szövetség Elnökségének 3/2023/I.18. határozata alapján a megválasztott Jelölő Bizottság tagjai és elérhetőségük:

 • Némedi István (elnök), +36 30 928 5571 / nemedi.istvan58@gmail.com
 • Szakács Róbert (tag), +36 70 332 9172 / szakibusz@gmail.com
 • Takács Attila (tag), +36 20 924 7154 és +36 70 334 3597 / takacsa377@gmail.com

A Jelölő Bizottság a Szövetség tagjai számára biztosítja a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét.

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel: Lázár Vilmos s.k., elnök, Magyar Lovassport Szövetség

Meghívó és meghatalmazás letöltése a szakág weboldaláról »

Beszámolók letöltése a Szakág weboldaláról »

Lovastorna

 • Időpont: 2023. január 29., vasárnap 9 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda

Az MLSZ Lovastorna Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2023. január 29-én (vasárnap) 10 órakor a Nemzeti Lovarda (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2022. évben befizették és a Szakág versenyén az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.

Napirend:

 1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 2. A Szakbizottság 2022. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 3. A Szakág 2022. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 4. Díjátadások
 5. A szakág 2023. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása
 6. A szakág 2023. évi hazai versenynaptárának elfogadása
 7. A szakág 2023. évi szakmai terve és annak elfogadása
 8. A 2023. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása
 9. 2023. évi licencdíjak (szavazás)
 10. 2023. évi nevezési díjak (szavazás)
 11. Amatőr egyéni kategória követelményeink változtatása (szavazás)
 12. Utánpótlás csapat kategória követelményeink változtatása (szavazás)
 13. Egyebek

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel: Rózsahegyi Róbert, elnök

Letölthető dokumentumok a Szakág weboldalán »

Lovastusa

 • Időpont: 2023. január 20. péntek, 14 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda

A Lovastusa Szakbizottság tagjai (Vincze Anikó, Bázár György, Jobbik Ákos, Tuska Pál, Bubán Zsolt és Bogár Orsolya) a 2022.12.16-án lezajlott szakbizottsági ülésen szakbizottsági tagságukról lemondtak.

A leköszönt szakbizottság vállalja ügyvivőként a szakági tisztújító közgyűlés megszervezését és lebonyolítását, illetve jelölőbizottságot állított.

Tisztújító közgyűlés - meghívó

Ezúton értesítjük, hogy a Lovastusa Szakág Tisztújító Közgyűlésre hívja össze a szakágban tevékenykedő klubok képviselőit, edzőit lovasait, illetve mindenkit, aki a lovastusában érdekelt, vagy érdeklődik iránta.

 • Közgyűlés időpontja: 2023. január 20. (péntek) 14:00 óra
  Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés újbóli összehívásának időpontja: 2023. január 20. (péntek) 14:30 óra. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
 • Helyszíne: Nemzeti Lovarda – Tudásközpont (Budapest Kerepesi u. 7.)

Jelölőbizottság:

 • Orcifalvi Borbála (elnök): borbala.orcifalvi@gmail.com, +36 30 374 6500
 • Varga István: +36 20 340 36 08
 • Vincze Zoltán: zolt.vincz@gmail.com, +36 70 46 99 617

Levezető elnök: Dr. Bakonyi Imre

Napirendi pontok:

 1. Szakmai beszámoló – Tuska Pál
 2. Pénzügyi beszámoló – Dr. Bakonyi Imre
 3. 2023. évi versenynaptár – Bubán Zsolt
 4. Díjátadások – Tuska Pál, Dr. Bakonyi Imre
 5. Tisztújítás – Dr. Bakonyi Imre
 6. Új tisztviselők köszöntője
 7. Egyebek

Meghívó és meghatalmazás letöltése a Lovatusa Szakág weboldaláról »

Szabadidőlovas Szakág

A MLSZ Szabadidős Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, pályaépítőket, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpont: 2023. február 23., csütörtök, 9 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda (1087 Budapest Kerepesi út 7.)

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre azonos napirenddel 2022. február 23. (csütörtök) 10 órakor a Nemzeti Lovarda (1087 Budapest Kerepesi út 7.) helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2022. évben befizették és a Szakág hivatalos szabadidős versenyén, az év során versenyzőt indítottak. A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti. Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.

Napirend

 • 1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 • 2. A Szakbizottság 2022. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 • 3. A Szakág 2022. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 • 5. Díjátadások
 • 6. A szakág 2023. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása
 • 7. A szakág 2023. évi hazai versenynaptárának elfogadása
 • 9. A szakág 2023. évi szakmai terve és annak elfogadása
 • 10. A 2023. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása
 • 11. Egyebek

Üdvözlettel, Csilló Rita, elnök

Meghívó és meghatalmazás letöltése a szakág weboldaláról »

Távlovaglás

Távlovas találkozó és szakági közgyűlés

 • Időpont: 2023. 01.28.
 • Helyszín: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Tiszti Kaszinó, 4-es terem (Lovasmúzeum mellett)
 • Házigazda: Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete, Magyar Lovassport Szövetség Távlovagló-és távhajtó Szakága
 • Moderátor: dr. Varga Katalin

Program:

 • 10:00 A Szakmai nap megnyitása, a megjelentek köszöntése
 • 10:05 Dr. Horváth Daniella, lóegészségügyi szakállatorvos, VetZone Kft.: A ló adásvételi vizsgálat módja és jelentősége
 • 11:20 Arab telivér és Shagya arab mének és kancák felvezetése a Ménesudvarban
 • 12:00 -13:00 Ebédszünet
 • 13:00 Rombauer Tamás elnök, MALE elnök; dr. Kummer Luca tenyésztési szakreferens:
  • Az arab lovak tenyésztése, a szelekció szempontjai, a használat tükrében
  • Az arab lovak felkészítése tenyészszemlére, felkészítésük, felvezetésük, különös tekintettel az idei június 16-17-i Sh. Europachampionátusra és „C” Showra
 • 14:30 MLSZ Távlovagló és Távhajtó Szakág Közgyűlése
  A közgyűlés nyilvános. A közgyűlésre a Szakág tagjai meghívót kaptak, arra a szavazatszámlálás miatt regisztrálni kell a vargakata123@gmail.com e-mail címen.

A szakági gyűlés (közgyűlés) határozatképes, amennyiben a szavazásra jogosultak fele azon megjelenik. A közgyűlésen szavazhatnak a lovassport sportági versenyrendszerben részt vevő, jogi személyiséggel rendelkező sportszervezetek, ha a Magyar Lovassport Szövetségnél befizették 2022. éves tagdíjukat és a Szövetségi Iroda nyilvántartása szerint az adott szakágban 2022. évben sporttevékenységet folytattak (azaz a szövetség hivatalos versenyén versenyzőjük indult). Minden ilyen sportszervezet nevében az egyesületi vezető szavazhat. A szavazásra jogosult egyesületi vezető akadályoztatása esetén írásos meghatalmazással szavazati jogát átadhatja.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2023.11.28. 15:30 órára újra összehívják. Ebben az esetben a közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

 1. Mihók Csaba, a Szakbizottság elnöke: Beszámoló a 2023-as versenynaptár tervezetről
 2. Fekete Róbert szövetségi kapitány: Beszámoló a világbajnoksággal kapcsolatos előkészületekről
 3. Dr. Varga Katalin: Tájékoztató a FEI szabályzatváltozásairól
 4. Dr. Varga Katalin: Tagok javaslatainak megtárgyalása

Amennyiben valakinek a 4. napirendi ponttal kapcsolatban javaslata van, azt írásban küldje meg a vargakata123@gmail.com email címre 2023. január 20-ig. A beérkezett javaslatokat 2023. január 25-ig a szakág honlapján közzéteszik.

A találkozón minden érdeklődőt szeretettel látnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a vargakata123@gmail.com emailcímen lehet 2022. január 15-ig.

Étkezési lehetőség a közeli éttermekben áll rendelkezésre, saját költségre. Célszerű az étteremben előre jelezni az étkezési szándékot a hosszú várakozás elkerülése érdekében:

 1. Green Csónakház és Bisztró: Szabadidőpark, Deák F. u. 14., asztalfoglalás: 06-30-019-6204
 2. Legelő Étterem: Szabadidőpark, Deák F. u. 10., asztalfoglalás: 06-20-552-6516
 3. Bástya Étterem: Mező u. 15., asztalfoglalás: 06-20-402-4990

Meghívó letöltése a Távlovagló és Távhajtó Szakág oldaláról »

Kommentek