Lovastusa Szakági Közgyűlés

Lovastusa K Gy0310

Az MLSZ Lovastusa Szakbizottsága Közgyűlésre hívja össze a szakágban tevékenykedő sportszervezetek képviselőit, edzőit, lovasait, a hivatalos személyeket, illetve mindenkit, aki a lovastusában érdekelt, vagy érdeklődik iránta.

  • Közgyűlés időpontja: 2023. március 10., péntek 14 óra
  • Helyszín: Nemzeti Lovarda – Tudásközpont (1087 Budapest, Kerepesi u. 7.)
  • Levezető elnök: Halas Áron Lajos

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre azonos napirenddel és helyszínen 2023. március 10. (péntek) 14:30 órakor kerül sor. Az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a szavazásra jogosultak 5%-ának jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak, és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2022. évben befizették és a Szakág versenyén az év során versenyzőt indítottak.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti. Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja a közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.

Napirendi pontok:

  1. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása, napirendi pontok elfogadása
  2. Elnöki beszámoló – Halas Áron Lajos
  3. Módosító határozatok ismertetése
  4. 2023. évi pénzügyi tervezet
  5. A szakág 2023. évi versenyszabályzatának ismertetése, szavazás a versenyszabály-módosítások elfogadásáról
  6. Válogatott Minimális Alkalmassági Követelmények ismertetése
  7. Egyebek

Kaposvár, 2023. február 23.

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel: Halas Áron Lajos, elnök

Meghívó és meghatalmazás letöltése a Szakág weboldaláról »

Kapcsolódó cikkek
Kommentek