Díjlovas Szakági Közgyűlés

Dijlovas K Gy univ

A Magyar Lovassport Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága tisztelettel meghívja a szakágban tevékenykedő sportszervezetek képviselőit, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat a szakági Tisztújító Közgyűlésére. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpont: 2024. február 26. (hétfő) 16 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest, Kerepesi út 7.

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabályának 16. §

(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belülre ismételten össze kell hívni.

Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes. A megismételt közgyűlés körülményeiről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell.

A megismételt közgyűlés

 • Időpont: 2024. február 26. (hétfő) 17 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest, Kerepesi út 7.

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabályának 15. §

(3) A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A tag szavazati jogát törvényes képviselője útján személyesen, vagy jogszerű meghatalmazással egyéb képviselője gyakorolhatja.

a) A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

Napirend:

 • Díjátadások
 • 1. Levezető elnök, Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők, Szavazat számlálóbiztosok megválasztása
 • 2. A Szakbizottság 2023. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 • 3. A Szakág 2023. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 • 4. A Szakág 2024-es pénzügyi terve
 • 5. Szövetségi kapitány 2023. évi szakmai beszámolója
 • 6. A szakág 2024. évi Magyar Díjlovagló Szabályzat módosításának ismertetése és annak elfogadása
 • 7. Tisztújítás: a szakág elnökének, és a szakbizottság tagjainak megválasztása
 • 8. Egyebek

A Díjlovagló Szakág 2024. február 26-án tartandó Tisztújító Közgyűlésén a Jelölő Bizottság tagjai és elérhetőségük:

 • Almásiné Somogyi Zsuzsa - somogyi.zsuzsi85@gmail.com
 • Dallos Bea - xenophon95@outlook.com
 • Vígh Marianna - vighmarianna@gmail.com

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabályának 20. §

(2) A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a Szövetség elnöksége jelölő bizottságot választ. A jelölő bizottság köteles a Szövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl és/vagy a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 10 %-nak "igen" szavazatával a jelölő listára felkerül.

Letölthető dokumentumok (meghívó és meghatalmazás) »

Díjazottak »

Kapcsolódó cikkek
Kommentek