Fogathajtó Szakági Közgyűlés

Fogat K Gy univ

A Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakágának Elnöksége tisztelettel meghívja a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat éves közgyűlésére. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpont: 2024. február 26. (hétfő), 10 óra, regisztráció 9 órától
 • Helyszín: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (5820 Mezőhegyes, Jung József tér 1.)

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2024. február 26. (hétfő) 11 órakor Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (Mezőhegyes) helyszínen kerül sor.

Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2023.évben befizették és a Szakág hivatalos fogathajtó versenyén, az év során versenyzőt indítottak. (SZMSZ 4. § (3)

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

Csak kétséget kizáróan eredeti és eredeti aláírással ellátott okiratot fogadunk el, ezért különösen, de nem kizárólagosan nem megfelelő aláírásbélyegzővel ellátott, elektronikusan hitelesített és kinyomtatott, továbbá fénymásolt, vagy más módon szerkesztett aláírás.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az okiratok szabályszerű kiállítása a kiállító tagszervezeti képviselő, azok felhasználása pedig a regisztráló személy felelőssége!

Napirend:

 • Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, szavazatszámláló bizottság megválasztása
 • A Szakbizottság 2023. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 • A 2023. év pénzügyi beszámolója
 • A 2024. évi pénzügyi terv (költségvetés) elfogadása
 • Szövetségi kapitányi és csapatvezetői tájékoztatók
 • 2024. szabályzatok ismertetése és elfogadása
 • Licencdíjak elfogadása
 • 2024. versenynaptár
 • Megemlékezések
 • Díjátadások
 • Egyebek

Meghívó és meghatalmazás letöltése a szakági weboldalról »

2023. évi beszámolók, 2024-es versenyszabályzat tervezetek és versenynaptár tervezet a szakág weboldalán »

Kapcsolódó cikkek
Kommentek