Lovászok, belovaglók, patkolókovácsok: válaszoljatok 6 egyszerű kérdésre és nyerjetek!

Istallo1200

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy az új Országos Képzési Jegyzék radikálisan lecsökkentette a szakképzésben 2020. szeptember 1-től megszerezhető szakmák számát. A módosításnak a lovász, belovagló és patkolókovács képzések is áldozatul estek. A helyzet rendezése céljából Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke levélben fordult Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez, és megkezdődött a lovas szakmák helyzetének rendezését célzó szakmai munka, amihez a lovasok segítségét is kérik az illetékesek.

Az OKJ-s képzések rendszerének átalakítása következtében teljesen különválnának az iskolarendszerű képzésben tanulható alapszakmák, illetve a tanfolyamokon, kurzusokon elsajátítható részképzettségek, specializációk, emellett radikálisan, 573-ról 171-re csökkenhet az úgynevezett alapszakmák száma. A legtöbbet csak iskolai rendszerű képzésben, azon belül pedig csak nappali vagy esti tagozaton lehet majd megszerezni, minimum két év alatt, iskolarendszeren kívüli, vagyis tanfolyami formában nem. Felnőttképzési és a vállalati továbbképzési tanfolyamok keretei között csak az alapszakmákra épülő specializációkat, részszakképesítéseket lehetne tanulni.

Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke levélben fordult Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez a lovász és belovagló képzések helyzetének rendezése céljából és biztosította arról, hogy a Magyar Lovassport Szövetég készséggel nyújt szakmai segítséget a két képzés piaci elvárásoknak megfelelő átalakításához.

A levélre pozitív visszajelzés érkezett, a lovász szakma helyzete rendeződni látszik, a belovagló és patkolókovács szakképesítések helyzete egyelőre kérdéses. A lovas szakképesítések új képzési rendszerbe való integrálását célzó szakmai munkába olyan tapasztalt szakemberek kapcsolódtak be, mint dr. Jármy Miklós, a Magyar Lovassport Szövetség elnökségi tagja, a Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesületének elnöke, és Borsó Béla, az Epona Spanyol Lovasiskola ügyvezetője.

A szakmai egyeztetések során lényeges információ lenne, hogy vajon az elmúlt évek során a szakképző iskolákban (tehát nem az OKJ-s képzéseken) lovász, belovagló, patkolókovács végzettséget szerző tanulók milyen arányban tudtak elhelyezkedni szakmájukban. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani a Riderline olvasóinak közreműködésével.

Kérjük, ha Te is szakképző iskolában végezted el ezeket a képzéseket, töltsd ki alábbi kérdőívet. A kitöltők között 10 darab páros belépőjegyet sorsolunk ki az Arany Ló Legendája című lovas show vasárnap (2019.12.01.) 18 órakor kezdődő előadására.

A szerencsés nyertesek:

  • Bori Fruzsina
  • Klacskó Andrea
  • Lázár Tímea
  • Nádházi Zoltán
  • Perge István Zoltán
  • Sipos Csaba
  • Solymosi Erika
  • Stephán Edina
  • Szabados Tamás
  • Tóth Diána
Kapcsolódó cikkek

A nyereményjáték hivatalos játék- és adatvédelmi szabályzata

1. A játék rövid leírása

Azok, akik szakképző iskolákban (tehát nem az OKJ-s képzéseken) lovász, belovagló, patkolókovács végzettséget szereztek és kitöltik a kérdőívet 2019.11.14. és 2019.11.24. 23:59 között, megnyerhetik Arany Ló Legendája című lovas show-ra szóló 10 darab páros belépőjegy egyikét.

2. A játék szervezője és lebonyolítója, adatkezelője

A játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Riderline Magazin kiadója, a Riderline Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.: 01-09-172519, Asz.: 24330813-2-42, Szh: 1087 Budapest, Kerepesi út 7., NAIH Engedély: NAIH-82878/2015.), továbbiakban Szervező.

3. A játékban részt vevő személyek és a részvétel feltételei

A játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső természetes személy (továbbiakban Játékos) vehet részt, aki a játék időtartama alatt kitölti űrlapunkat és válaszol valamennyi kötelezőnek megjelölt kérdésre. A játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-ában rögzített hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

4. A játék menete

Ha a Játékos kitölti a Lovas szakképzések c. kérdőívet, sorsoláson vehet részt, ahol megnyerheti az Arany Ló Legendája című lovas show-ra szóló 10 darab páros belépőjegy egyikét.

A kérdőívet minden Játékos csak egy alkalommal töltheti ki. A kérdőív többszöri kitöltése nem növeli a Játékos nyerési esélyeit. Összesen 10 nyertest sorsolunk.

5. A játék időtartama

A játék kérdőívet 2019.11.14. és 2019.11.24. 23:59 között tart.

6. Nyeremény

Az Arany Ló Legendája című lovas show 2019.12.01-én, vasárnap 18 órakor kezdődő előadására szóló 10 darab páros belépőjegy. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.

7. A sorsolás időpontja

A sorsolást a Szervező végzi. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (1087 Budapest, Kerepesi út 7.). A nyertes kisorsolására 2019.11.25-én kerül sor.

8. A nyeremények átadása, átvétele

A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. Egy Játékos csak egy alkalommal egy nyereményt, tehát egy darab két főre szóló belépőjegyet nyerhet.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek.

A nyertes Játékos a nyeremény átvételéről a Lovas szakképzések c. űrlapon megadott e-mail címére kiküldött e-mailben kap tájékoztatást a sorsolást követő munkanapon. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítés kiküldését követő 24 órán belül az értesítést válasz e-mailben írásban nem igazolja vissza, úgy a Szervező tartalék nyertest jelöl ki.

A Szervező kizárhatja a játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert kiskorú (azaz a sorsolás napjáig nem töltötte be a 18. életévét), vagy mert az általa megadott egyéb személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés, adatvédelem

A játékban résztvevő minden Játékos részvételével automatikusan elismeri, hogy teljeskörűen megismerte és megértette a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Riderline Kft. szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végzi.

A Játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Riderline Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a Játékos személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, továbbá saját marketingtevékenysége során felhasználja.

A Játékos a játék teljes időtartama alatt leiratkozhat a játékról és kérheti regisztrációja törlését az info@riderline.hu címen. A Játékos egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak törlése, akkor a Játékosnak a játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik. A Játékos nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

10. Kizárás a játékból

A Szervező jogosult kizárni a játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével (pl. a kérdőívet többszörösen kitöltve, hamis e-mail címeket megadva) próbál részt venni. A Szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a jelen játékszabály módosításának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért.

Kommentek