A lovastusázók Bábolnán kezdik a versenyszezont

Babolna military kiemelt

A lovastusázók első versenye Bábolnán kerül megrendezésre zárt kapuk mögött június 12-14. között. A Szakág közzétette a zárt kapus versenyek rendezésének irányelveit is.

Zárt kapus lovastusa versenyek rendezésének szakbizottsági határozatban rögzített irányelvei

A kialakult helyzetre való tekintettel a Magyar Lovassport Szövetség Lovastusa Szakbizottsága szorgalmazza a rövid formátumú versenyek rendezését. Az egynapos versenyek lehetővé teszik, hogy a lovasok csak a versenyzés idejéig tartózkodjanak a verseny helyszínén és ezeken a rendezvényeken minimálisra csökkenthető a közösségben (pl. istállóban) töltött idő. Amennyiben a versenyek több napon kerülnek megrendezésre, továbbra is javasolt a rövid formátumú lebonyolítás (0. nap este: érkezés, 1. nap: érkezés, díjlovaglás, díjugratás, 2. nap: terepverseny, eredményhirdetés).

A rövid formátumú versenyek szervezése a Lovastusa Szakág költségvetéséből az alábbiak szerint kerül támogatásra: a verseny lebonyolításához szükséges minimális létszámú hivatalos személy útiköltsége és napidíja a rendező részére számla ellenében kifizetésre kerül.

A zárt kapus versenyeken az alábbi előírások betartása kötelező:

 1. A versenyhelyszín teljes lezárása a közönség elől. Belépés kizárólag az alábbi személyek számára:
  1. versenyzők és segítőik
  2. edzők
  3. hivatalos személyek: versenybírók, TD, pályatervező, állatorvosok, stewardok, asszisztensek
  4. patkolókovács
  5. akadálybírók: max. 20-30 fő és csak a terepnapon
  6. rendező és kisegítő/technikai személyzet (takarítók, pályaszolgálat, technikusok, versenyiroda, időmérő, rendező munkásai)
  7. biztonsági szolgálat
  8. mentőszolgálat
  9. étteremi kiszolgáló személyzet (minimalizálva)
  10. szakbizottság és MLSZ elnökség tagjai
  11. szövetségi kapitány
 2. Egy ló-lovas párossal maximum kettő előre regisztrált, 10 évnél idősebb személy léphet a verseny területére (edző, szülő, lóápoló, segítő, sofőr, stb.). Ha a lovas több lóval indul, akkor kettő ló esetén 3 fő, kettőnél több ló esetén maximum 4 fő segítőt lehet regisztrálni. A regisztráció többnapos verseny esetén a verseny teljes időtartamára vonatkozik, nem lehet naponta új személyeket regisztrálni. Az előzetes regisztrációt legkésőbb egy nappal a versenyre való érkezést megelőzően, emailben kell elküldeni a versenyrendező felé. Ezzel együtt a lovasnak nyilatkoznia kell arról, hogy sem ő, sem az általa regisztrált személyek a versenyt megelőző 2 héten belül nem voltak külföldön, illetve a versenyt megelőző 2 héten belül nem volt COVID-19-re vizsgált pozitív tesztjük.
 3. A lovasok által nevezhető lovak száma nem kerül korlátozásra, azonban a lovasok felelőssége, hogy csak annyi lovat nevezzenek a versenyre, amennyivel a regisztrálható segítők közreműködésével biztonságosan tudnak bánni. Ajánlott a versenyrendezővel való egyeztetés, a versenyhelyszínnel kapcsolatos tájékoztatás kérése.
 4. A lovasok és regisztrált személyek a bejáratnál karszalagot kapnak, amit a verseny teljes időtartama alatt viselniük kell, másra nem ruházhatják át. A karszalagok beszerzése és előzetesen elkészített regisztrációs lista szerinti kiosztása a rendező feladata.
 5. A versenyhelyszínre való belépéskor mindenkinek kötelező aláírni egy nyilatkozatot, melyben a belépő személy (lovas és segítői) kijelenti, a versenyt megelőző 2 héten belül nem volt külföldön, illetve a versenyt megelőző 2 héten belül nem volt COVID-19-re vizsgált pozitív tesztje. A versenyen résztvevő technikai személyzet és hivatalos személyek számára is kötelező a belépésre jogosító karszalag viselése és a nyilatkozattétel. Ezen aláírt nyilatkozatok eredeti példányait köteles a rendező további tájékoztatásig megőrizni.
 6. A verseny rendezője köteles a verseny lebonyolításában alkalmazott technikai és hivatalos személyzet (versenybíró, pályatervező, TD, versenyiroda, állatorvos, steward, asszisztens, patkolókovács, pályaszolgálat, technikus, időmérő, vendéglátó stb.) teljes, név szerinti listáját a Lovastusa Szakbizottság számára elküldeni (lovastusa@lovasszovetseg.hu) a verseny első napja előtt 2 nappal.
 7. A Magyar Lovassport Szövetség és a Lovastusa Szakbizottság elnöksége bármely verseny helyszínén a regisztrált személyek listáján kell, hogy szerepeljen, és jogosult bármikor ellenőrizni a zártkapus versenyek szabályosságát.
 8. A versenyre regisztrált személyek (lovasok és segítőik) listáját a rendező köteles a versenyt követően elküldeni a Lovastusa Szakbizottság címére (lovastusa@lovasszovetseg.hu), illetve az aláírt nyilatkozatok eredeti példányait köteles további tájékoztatásig megőrizni.
 9. A rendező biztosítja a szájmaszkokat a 8. pont szerint regisztrált személyek számára.
 10. A versenyzők önmaguk és segítőik számára saját maguk kötelesek az előírt mennyiségű védőfelszerelésről gondoskodni.
 11. Lovaglás közben nem előírás a maszk használata.
 12. A díjugrató és terep feladat során a melegítőpályára 3 akadályt kötelező felállítani. A technikai személyzet mellett gyalogosan, a védőtávolság betartása mellett maximum 8 regisztrált személy tartózkodhat a melegítőpályán a startlista sorrendjében. A versenyrendező döntése, hogy a melegítőpályán hány lovas melegíthet egy időben. Mindhárom feladat során tilos a melegítőpályán és annak környezetében a segítők és lovasok csoportosulása.
 13. A tereppálya bejárása során, valamint a díjugrató pályán a pályabemutató alkalmával kötelező a védőtávolságot betartani, maszkot vagy orrot és szájat eltakaró sálat vagy kendőt viselni.
 14. Eredményhirdetés: egynapos vagy rövid formátumú versenyeken a helyezettek szalagozása és a tárgyjutalom átadása a pályán kívül, gyalogosan történik. Amennyiben díjugratás a záró feladat, az eredményhirdetés történhet lóháton, fizikai kontaktus nélkül (kézfogás és díjak átadása nélkül), de tiszteletkör lovaglására van lehetőség – versenyrendező, lovasok képviselője és a TD döntése alapján.
 15. A zsűritoronyban és a bírói fülkékben a létszámot a TD-vel együttműködve minimalizálni kell.
 16. A technikai értekezleteket lehetőleg a szabadban, megfelelően nagy területen kell megtartani, hangosítással, figyelve a védőtávolságok betartására.
 17. A lelátókat és a versenypályák környezetét úgy kell lezárni, hogy az adott versenyszámban résztvevő lovas és a hozzá tartozó regisztrált személy a védőtávolságot betartva megtekinthesse a pályát.
 18. A versenyrendező a mentővel, vagy a verseny ügyeletes orvosával együttműködve esetlegesen digitális, fejhez érintős eszközzel testhőmérsékletet mérhet.
 19. Javasolt, hogy a versenyrendező biztosítson megvásárolható védőfelszereléseket és fertőtlenítőszereket a verseny helyszínén a lovasok és segítőik számára.
 20. A versenyekről mozgóképes élő közvetítés biztosítása ajánlott, melynek megszervezése a versenyrendezőt terhelő feladat (a közvetítésre szakági támogatás igényelhető).
 21. A rendező köteles kijelölni egy személyt, aki a fenti előírásokat és az országos érvényű rendelkezéseket betartatja.
 22. A rendező egyesület a verseny kiírásának felterjesztésével vállalja az összes, zártkapus versenyre vonatkozó szabállyal járó kötelezettséget, azok betartását.
 23. A lovasok nevezésük leadásával elfogadják a zártkapus versenyekre vonatkozó összes előírást.

Forrás: Lovastusa Szakág
A borítókép 2019 júliusában készült Bábolnán. Fotó: Farkas Renáta, FR Photo

Kapcsolódó cikkek
Kommentek