Fogathajtó Szakág - rendkívüli közgyűlés

Fogat K Gy

Az újonnan megválasztott Fogathajtó Szakág meghívója és tájékoztatása a rendkívüli közgyűlésről.

Meghívó Fogathajtó Szakág Rendkívüli Közgyűlésre

A Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakág Elnöksége tisztelettel meghívja Önt a szakág rendkívüli közgyűlésére.

 • A közgyűlés időpontja: 2023. március 31., péntek, 12 óra (regisztráció 11 órától)
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda, Tudásközpont (1087 Budapest, Kerepesi út 7.)

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. A közgyűlés mindenki számára nyitott.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2023. március 31. (péntek) 13.00 órakor Budapesten, a Nemzeti Lovarda Tudásközpontjában kerül sor. A megismételt közgyűlés a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat 2023. évben befizették és a Szakág hivatalos fogathajtó versenyén 2023 év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen szavazati joggal a tagok képviselői rendelkeznek. A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A tag szavazati jogát törvényes képviselője útján személyesen, vagy jogszerű meghatalmazással egyéb képviselője gyakorolhatja.

A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

A sportszervezeteknek legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük azt a személyt, aki képviselőként a sportszervezetet képviseli.

Napirend:

 1. Beszámoló a Szakbizottság megalakulásáról
 2. Titkári feladat kijelölése
 3. Szakmai program ismertetése
 4. Élsport program kihirdetése
 5. Szövetségi kapitányok, csapatvezetők kiválasztása
 6. Licenc díjak
 7. 2023. költségvetés
 8. 2023. szabályzatok
 9. 2023. versenynaptár
 10. 2022 Díjátadások
 11. Egyebek

Nagytálya, 2023. március 1.

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel: Fülöpné Mátyus Zsuzsanna s.k., alelnök

A szavazásra jogosult tagszervezetek meghívói

Tisztelt Tagszervezetek!

A 2023. március 31-re összehívott rendkívüli fogathajtó szakági gyűlés meghívóit csak azoknak a szavazásra jogosult tagszervezeteknek tudjuk a szabályoknak megfelelően határidőben kiküldeni, akik a március 11-12-én Tápiószentmártonban rendezett versenyt követően jogosultságot szerzenek a szavazásra. A március 25-26-án Tamásiban megrendezésre kerülő versenyt követően a további szavazásra jogosult tagszervezetek számára a versenyt követő első munkanapon, március 27-én fogjuk a hivatalos meghívót e-mailben kézbesíteni.

Addig is a 2023. március 31-re meghirdetett, rendkívüli fogathajtó szakági gyűlés meghívója a honlapon mindenki számára elérhető.

Forrás: Fogathajtó Szakág

Kapcsolódó cikk
Kommentek