Fogathajtó Szakág - rendkívüli közgyűlés

Fogat K Gy univ

A Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakág Elnöksége tisztelettel meghívja a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat rendkívüli gyűlésére. A rendkívüli gyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

  • A gyűlés időpontja: 2024. május 5. (vasárnap), 12.00 óra, regisztráció 11 órától
  • Helyszín: Nemzeti Lovarda, Tudásközpont (1087 Budapest, Kerepesi út 7.)

Amennyiben a gyűlés nem határozatképes, a megismételt rendkívüli gyűlésre azonos napirenddel 2024. május 5. (vasárnap) 13 órakor Nemzeti Lovarda, Tudásközpont helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott gyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-ának jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2023.évben befizették és a Szakág hivatalos fogathajtó versenyén, az év során versenyzőt indítottak. (SZMSZ 4. § (3)

A gyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja ülési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a gyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a gyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének. Csak kétséget kizáróan eredeti és eredeti aláírással ellátott okiratot fogadunk el, ezért különösen, de nem kizárólagosan nem megfelelő aláírásbélyegzővel ellátott, elektronikusan hitelesített és kinyomtatott, továbbá fénymásolt, vagy más módon szerkesztett aláírás. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az okiratok szabályszerű kiállítása a kiállító tagszervezeti képviselő, azok felhasználása pedig a regisztráló személy felelőssége!

Napirend:

  • Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, szavazatszámláló bizottság megválasztása
  • A Szakbizottság 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadása
  • A 2023. év pénzügyi beszámoló elfogadása
  • A 2024. évi pénzügyi terv (költségvetés) elfogadása
  • Napkori Hagyományőrző Lovasklub beadványának tárgyalása.
  • Egyebek

Kisbér, 2024. április 18.

Meghívó, meghatalmazás és egyéb dokumentumok letöltése a Szakág weboldaláról »

Kommentek