A Magyar Lovassport Szövetség szakágainak közgyűlései

MLSZ leigazolas1200

A Magyar Lovas Szövetség Szakágai a 2022-es évben is a közgyűlések megtartásával kezdik meg a szakmai munkát.

Lovastorna

A MLSZ Lovastorna Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpontja: 2022. február 13. (vasárnap) 9 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda (1087 Budapest Kerepesi út 7.)

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2022. február 13. (vasárnap) 10 órakor a Nemzeti Lovarda (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2021. évben befizették és a Szakág versenyén, az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.

Napirend:

 1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 2. A Szakbizottság 2021. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 3. A Szakág 2021. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 4. Díjátadások
 5. A szakág 2022. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása
 6. A szakág 2022. évi hazai versenynaptárának elfogadása
 7. A szakág 2022. évi szakmai terve és annak elfogadása
 8. A 2022. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása
 9. Egyebek

Budapest, 2022.01.13.

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel: Rózsahegyi Róbert elnök s.k.

Meghívó és meghatalmazás letöltése a Szakág weboldaláról »

Szabadidőlovas Szakág

A MLSZ Szabadidős Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, pályaépítőket, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság éves közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpontja: 2022. február 24. (csütörtök) 10 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda 1087 Budapest Kerepesi út 7.

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2022. február 24. (csütörtök) 11 órakor a Nemzeti Lovarda (1087 Budapest Kerepesi út 7.) helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2021. évben befizették és a Szakág hivatalos szabadidős versenyén, az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti. Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.

Napirend:

 1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 2. A Szakbizottság 2021. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 3. A Szakág 2021. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 4. Díjátadások
 5. A szakág 2022. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása
 6. A szakág 2022. évi hazai versenynaptárának elfogadása
 7. Döntés az SZMSZ 13. § (3) bek. j.) és h.) pontja szerint: Szabadidős Szakág elnökének és szakbizottsági tagjainak megválasztása
 8. A szakág 2022. évi szakmai terve és annak elfogadása
 9. A 2022. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása
 10. Egyebek

A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a Szakág elnöksége jelölő bizottságot választ. A jelölő bizottság köteles a Szövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. A Szabadidős Szakbizottság SZLSZ. 2021.12.27./2. határozata alapján a megválasztott Jelölő Bizottság tagjai és elérhetőségük:

 • Szalai Klaudia: 0630/3046761, szalai.klaudia@lovasszovetseg.hu (elnök),
 • Bakó Bianka: 0630/5245244, bakobianka1991@gmail.com
 • Lunguly Elke: 06706752020, elke.lunguly@gmail.com

Budapest, 2021.12.27.

Üdvözlettel, Csilló Rita, elnök

Lovastusa

Ezúton értesítjük, hogy a Lovastusa Szakág rendes évi Közgyűlésre hívja össze a szakágban tevékenykedő klubok képviselőit, edzőit, lovasait, ill. mindenkit, aki a lovastusában érdekelt, vagy érdeklődik iránta. A szakági gyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a Szövetségnek azon tagjai, aki az adott licenc évben, az adott szakág versenyrendszerében versenyzőjükkel részt vettek.

 • Időpont: 2022. február 28. (hétfő) 16:00 óra.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés újbóli összehívásának időpontja: 2022. február 28. (hétfő) 16:30 óra. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

 • Helyszín: Nemzeti Lovarda – Tudás Központ (Budapest Kerepesi u. 7.)

Jelölőbizottság:

 • Dr. Vincze Anikó - vinani@suvido.hu
 • Vigh Marianna - vigh.marianna@lovasszovetseg.hu
 • Szikszai Lajos - szikszai.lajos@gmail.com

Levezető elnök: Dr. Bakonyi Imre

Napirendi pontok:

 1. Elnöki beszámoló – Dr. Bakonyi Imre
 2. Szakmai beszámoló – Dr. Bakonyi Imre
 3. Pénzügyi helyzet – Dr. Bakonyi Imre
 4. Szabályzat változások – Bubán Zsolt
 5. Championatus díjazása (A0-ifjúsági; Amatőr; Előkezdő ló)
 6. Új szakbizottsági tag választása – Tuska Pál
 7. 2022. évre vonatkozó tervek
 8. Versenynaptár elfogadása
 9. Egyebek

Feltétlen számítunk a szakágban tevékenykedők részvételére!
Sporttársi üdvözlettel: Dr. Bakonyi Imre, elnök

Budapest, 2022. január 26.

Meghívó és meghatalmazás letöltése a Szakág weboldaláról »

Már lezajlott közgyűlések:

Díjugratás

A Magyar Lovassport Szövetség Díjugrató Szakbizottságának meghívója a szakági tisztújító közgyűlésre

A MLSZ Díjugrató Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, pályaépítőket, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpont: 2022. január 22. (szombat) 9 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda 1087 Budapest Kerepesi út 7.

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2022. január 22. (szombat) 10 órakor a Nemzeti Lovarda (1087 Budapest Kerepesi út 7.) helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2021. évben befizették és a Szakág hivatalos díjugrató versenyén, az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.

Napirend:

 1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 2. A Szakbizottság 2021. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 3. A Szakág 2021. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 4. Megemlékezések
 5. Díjátadások
 6. A szakág 2022. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása
 7. A szakág 2022. évi hazai versenynaptárának elfogadása
 8. Döntés az SZMSZ 13. § (3) bek. j.) és h.) pontja szerint: Díjugrató Szakág elnökének és szakbizottsági tagjainak megválasztása
 9. A szakág 2022. évi szakmai terve és annak elfogadása
 10. A 2022. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása
 11. Egyebek

A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a Szakág elnöksége jelölőbizottságot választ. A jelölő bizottság köteles a Szövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni.

A Díjugrató Szakbizottság DSZ. 2021.12.16./2. határozata alapján a megválasztott Jelölőbizottság tagjai és elérhetőségük:

 • Bencsik József: 06-30/812 5272, bencsik.jozsef47@gmail.com (elnök),
 • Kapoli István: 06-30/482-0250, kapoliklaari@freemail.hu
 • Dénes Judit: 06-70/455-7677, denesditti@gmail.com

Budapest, 2021.12.22.

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel: Szotyori Nagy Kristóf, elnök

Az eseményt a Riderline élőben közvetíti.

Díjlovaglás

A Magyar Lovassport Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága tisztelettel meghívja a szakágban tevékenykedő sportszervezetek képviselőit, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat a szakági Közgyűlésére. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpont: 2022. január 25. (kedd) 17 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest Kerepesi út 7.

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabályának 16. §

(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé,

a közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belülre ismételten össze kell hívni.

Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes. A megismételt közgyűlés körülményeiről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell.

Megismételt közgyűlés

 • Időpont: 2022. január 25. (kedd) 18 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest Kerepesi út 7.

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabályának 15. §

(3) A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A tag szavazati jogát törvényes

képviselője útján személyesen, vagy jogszerű meghatalmazással egyéb képviselője gyakorolhatja.

a) A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

Napirend:

 • Díjátadások
 • 1. Levezető elnök, Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők megválasztása
 • 2. A Szakbizottság 2021. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 • 3. A Szakág 2021. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 • 4. A Szakág 2022-es pénzügyi terve
 • 5. Szövetségi kapitány 2021. évi szakmai beszámolója
 • 6. Régiófelelősök 2021. évi szakmai beszámolója
 • 7. Egyebek

Kelt: Budapest, 2022. január 5.

Meghívó, meghatalmazás, szavazásra jogosult egyesületek listájának letöltése a szakág weboldaláról »

Fogathajtás

Tisztújító közgyűlés – Meghívó és információ

A Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága meghívja Önt éves közgyűlésére.

 • A közgyűlés időpontja: 2022. január 13. (csütörtök), 9 óra /regisztráció 8 órától/
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda, Tudásközpont (Budapest, Kerepesi út 7., 1087)

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2022. január 13. (csütörtök) 10 órakor Budapesten, a Nemzeti Lovarda Tudásközpontjában kerül sor. A megismételt közgyűlés a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes. Az éves közgyűlés mindenki számára nyitott.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat 2021. évben befizették és a Szakág hivatalos fogathajtó versenyén, az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti. Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait (összesen legfeljebb 3). A szabályszerűen kitöltött meghatalmazást (szakági honlapról letölthető) a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőnek.

Napirend:

 • Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 • A Szakbizottság 2021. évi szakmai beszámolója – Lázár Vilmos
 • A 2021. év pénzügyi beszámolója – dr. Fejér Barna
 • Az éves pénzügyi terv (költségvetés) elfogadása – dr. Fejér Barna
 • Szövetségi kapitányi és csapatvezetői tájékoztatók – Fülöpné Mátyus Zsuzsanna, Némedi István, Tóth Tamás
 • Megemlékezések, díjátadás
 • Tisztújítás: a Fogathajtó Szakág elnökének, és a Fogathajtó Szakbizottság tagjainak megválasztása
 • Egyebek

A Fogathajtó Szakbizottság 31/2021 (11.18.) határozata alapján a megválasztott Jelölő Bizottság tagjai és elérhetőségük:

 • Némedi István (elnök) +36 30 928 5571, nemedi.istvan58@gmail.com
 • Katona Balázs (tag) +36 70 704 5979, katonairoda@gmail.com
 • Szakács Róbert (tag) +36 70 3329172, szakibusz@gmail.com

A Jelölő Bizottság a Szövetség tagjai számára biztosítja a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét.

A közgyűlés a kormány aktuális járványügyi intézkedései szerint kerül lebonyolításra.

A közgyűlés berekesztését követően egy ebédre invitáljuk a tisztelt megjelenteket.

Budapest, 2021. december 17.

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel: Lázár Vilmos, megbízott elnök sk.

Az eseményt a Riderline élőben közvetíti.

Kommentek