Februárban kerül megrendezésre a Díjugrató Szakág közgyűlése

Dijugratasillusztracio900

A MLSZ Díjugrató Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, pályaépítőket, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpont: 2023. február 14. (kedd), 9 óra
 • Helyszín: Kiskunhalas, Fazekas M. u., Hirling József Lovaspark (Kincsem Ház). Parkolás a Szabó Ervin utcáról, versenyzői parkoló

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2023. február 14. (kedd) 10 órakor Kiskunhalas, Kincsem Ház, helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2022. évben befizették és a Szakág hivatalos díjugrató versenyén, az év során versenyzőt indítottak. (SZMSZ 4. § (3)

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti. A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

Csak kétséget kizáróan eredeti és eredeti aláírással ellátott okiratot fogadunk el, ezért különösen, de nem kizárólagosan nem megfelelő aláírásbélyegzővel ellátott, elektronikusan hitelesített és kinyomtatott, továbbá fénymásolt, vagy más módon szerkesztett aláírás.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az okiratok szabályszerű kiállítása a kiállító tagszervezeti képviselő, azok felhasználása pedig a regisztráló személy felelőssége.

Napirend:

 1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 2. A Szakbizottság 2022. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 3. A Szakág 2022. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 4. Megemlékezések
 5. Díjátadások
 6. A szakág 2023. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása
 7. A szakág 2023. évi hazai versenynaptárának elfogadása
 8. A szakág 2023. évi szakmai terve és annak elfogadása
 9. A 2023. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása
 10. Egyebek

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel: Szotyori Nagy Kristóf, elnök s.k.

Meghívó és meghatalmazás letöltése a Szakág weboldaláról »

Előzmények:

A Díjugrató Szakág 2023. január 11-én megjelent közleménye:

"A Díjugrató Szakág tájékoztatja a tagegyesületeket, hogy a 2022. év végét – 2023. év elejét érintő működési szünet okán az alapszabályban előírt 15 nap helyett 13 nappal a szakági gyűlést megelőzően kerültek kiküldésre a tagegyesületek részére a vonatkozó szabályos meghívók.

A 2022. december 21. napján feltöltött versenynaptárban már szerepelt a helyszín és kitűzött dátum, illetőleg 2023. január 3. napján a szakág hivatalos honlapjára feltöltésre került a meghívó, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan; így ezen forrásokból tájékozódhatott előre minden résztvevő a szakági gyűlés helyéről és időpontjáról.

Azonban a tegnapi napon (2023.01.10.) már négy tagunk a 378 szavazásra jogosult tagegyesületből, a Cseszterlint Lovasklub Egyesület, a Pellet Hungary LSE, Taszári VLSC valamint a Diósgyőri VTK is jelezte, hogy a 2 nap késedelemre tekintettel jogi úton meg kívánják támadni a szakági gyűlés szabályosságát. A szakági gyűlésen meghozott döntések védelme érdekében ezért a szakbizottság a DSZ. 2023.01.10. határozatában új időpontot tűzött ki, 2023. február 14. 9 órára, amelynek meghívóját a későbbiekben, határidőben megküldi minden tagegyesület részére."

Forrás: Díjugrató Szakág

Kapcsolódó cikk
Kommentek