Lovastorna - Tisztújító Szakági Ülés

Lovastorna K Gy univ

A MLSZ Lovastorna Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 • Időpontja: 2024. február 3. (szombat) 09 óra
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda 1087 Budapest Kerepesi út 7.

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2024. február 3. (szombat) 10 órakor a Nemzeti Lovarda 1087 Budapest, Kerepesi út 7. helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2021. évben befizették és a Szakág versenyén, az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.

Napirend:

 • 1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 • 2. A Szakbizottság 2023. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 • 3. A Szakág 2023. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása
 • 4. Díjátadások
 • 5. A szakág 2024. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása
 • 6. Döntés az SZMSZ 13. § (3) bek. j.) és h.) pontja szerint: a Lovastorna szakág elnökének és szakbizottsági tagjainak megválasztása
 • 7. A szakág 2024. évi hazai versenynaptárának elfogadása
 • 8. A szakág 2024. évi szakmai terve és annak elfogadása
 • 9. A 2024. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása
 • 10. Egyebek

Letölthető dokumentumok (meghívó, meghatalmazás, szövetségi kapitányi beszámoló, 2024. évi versenynaptár tervezet) a Szakág oldalán »

Kapcsolódó cikkek
Kommentek