Mit szeretnél nyerni? Csak válaszd ki és nyerd meg!

Decathlon Nyeremenyjatek Kiemelt Kep

Válaszd ki, hogy mit szeretnél nyerni a Decathlon Fouganza vadiúj nyári kollekciójából! Egy Pull Back kantárt? Netán egy Tinckle nyeregalátétet? Esetleg egy BR980-as szilikonos lovaglónadrágot? Jó hírünk van: mindegyiket kisorsoljuk!

A szerencsés nyertesek

  • 1 db Tinckle nyeregalátétet nyert: Gáll Andrea
  • 1 db R980-as szilikonos lovaglónadrágot nyert: Sipos Viktória
  • 1 db Pull Back kantárt nyert: Tomcsik Gergely


A nyertesekkel hamarosan felveszik a kapcsolatot a Decathlon munkatársai a kérdőíven megadott e-mail címeiken.

A "Mit szeretnél nyerni? Csak válaszd ki és nyerd meg!" c. nyereményjáték hivatalos játék- és adatvédelmi szabályzata

 1. A játék neve és rövid leírása

"Mit szeretnél nyerni? Csak válaszd ki és nyerd meg!" nyereményjáték: jelöld meg űrlapunkon 2018. május 15-31. között, hogy melyik nyereményt választod, válaszolj néhány kérdésünkre, add meg az e-mail címed, amin értesíthetünk - és nyerd meg, amit választottál!

2. A játék szervezője és lebonyolítója, adatkezelője 

A játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Riderline Mgazin kiadója, a Riderline Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.: 01-09-172519, Asz.: 24330813-2-42, Szh: 1087 Budapest, Kerepesi út 7., NAIH Engedély: NAIH-82878/2015.), továbbiakban Szervező.

3. A játékban részt vevő személyek és a részvétel feltételei

A játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső természetes személy (továbbiakban Játékos) vehet részt, aki a játék időtartama alatt kitölti űrlapunkat és válaszol valamennyi kötelezőnek megjelölt kérdésünkre. A játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-ában rögzített hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

4. A játék menete

Ha a Játékos kitölti a "Mit szeretnél nyerni? Csak válaszd ki és nyerd meg!" c. kérdőívünket, akkor:

sorsoláson vesz részt, ahol megnyerheti az 1 db Pull Back kantárt vagy az 1 db Tinckle nyeregalátétet vagy az 1 db R980-as szilikonos lovaglónadrágot a Decathlon Fouganza felajánlásában, ráadásul kiválaszthatja nyereménye méretét / színét is.

A kérdőívet minden Játékos csak egy alkalommal töltheti ki. A kérdőív többszöri kitöltése nem növeli a Játékos nyerési esélyeit.

5. A játék időtartama

A játék 2018. május 15-től 2018. május 31-án éjfélig tart.

6. Nyeremények

1 db Pull Back kantár, 1 db Tinckle nyeregalátét, 1 db R980-as szilikonos lovaglónadrág partnerünk, a Decathlon Fouganza felajánlásában. A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.

7. A sorsolás időpontja

A sorsolásokat a Szervező végzi. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A nyertesek kisorsolására 2018. június 1-én pénteken 12:00 órakor kerül sor.

8. A nyeremények átadása, átvétele

A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, másra át nem ruházhatóak. Egy Játékos csak 1 alkalommal egy nyereményt nyerhet.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek. A nyertes Játékos a nyeremény átvételéről a "Mit szeretnél nyerni? Csak válaszd ki és nyerd meg!" c. űrlapon megadott e-mail címére kiküldött e-mailben kap tájékoztatást a sorsolás napján vagy a sorsolást követő első munkanapon. Amennyiben a Játékos az értesítés kiküldését követő 3 munkanapon belül belül az értesítést nem igazolja vissza, úgy a Szervező tartalék nyertest jelöl ki.

A Szervező kizárhatja a játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert kiskorú (azaz a sorsolás napjáig nem töltötte be a 18. életévét), vagy mert az általa megadott egyéb személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés, adatvédelem

A játékban résztvevő minden Játékos részvételével automatikusan elismeri, hogy teljes körűen megismerte és megértette a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Riderline Kft. szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végzi.

A Játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Riderline Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a Játékos személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, továbbá saját marketingtevékenysége során felhasználja.

A Játékos a játék teljes időtartama alatt leiratkozhat a játékról és kérheti regisztrációja törlését az info@riderline.hu címen. A Játékos egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak törlése, akkor a Játékosnak a játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik. A Játékos nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

10. Kizárás a játékból

A Szervező jogosult kizárni a játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével (pl. a kérdőívet többszörösen kitöltve, hamis e-mail címeket megadva) próbál részt venni. A Szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

A Szervező fenntartja a jelen játékszabály módosításának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért. 

Kommentek