Nyerj belépőt a Hortobágyi Lovasnapokra

Hortobagyi lovas nyj official

Válaszolj három egyszerű kérdésre és vegyél részt Te is a Hortobágyi Lovasnapokon! Ha jól felelsz, tiéd lehet az 5 db kétnapos, kétfős bérlet egyike.

Segítünk: a helyes válaszokat megtalálod a Hortobágyi Lovasnapok beharangozójában »

A szerencsés nyertesek 2019-ben:

  • Budavári Ágoston
  • Olesnyovics Anett
  • Radocz Anna
  • Tóth Vivien
  • Valovics Krisztián

Gratulálunk és jó szórakozást kívánunk!

A "Nyerj belépőt a Hortobágyi Lovasnapokra" c. nyereményjáték hivatalos játék- és adatvédelmi szabályzata

1. A játék neve és rövid leírása

"Nyerj belépőt a Hortobágyi Lovasnapokra" nyereményjáték: jelöld meg a Hortobágyi Lovasnapokkal kapcsolatban feltett kérdéseinkre a helyes válaszokat a fenti űrlapon 2019. július 7. és július 11. 11 óra között, add meg az e-mail címed, amin értesíthetünk - és legyél Te a szerencsés nyertes!

2. A játék szervezője és lebonyolítója, adatkezelője

A játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Riderline Magazin kiadója, a Riderline Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.: 01-09-172519, Asz.: 24330813-2-42, Szh: 1087 Budapest, Kerepesi út 7., NAIH Engedély: NAIH-82878/2015.), továbbiakban Szervező.

3. A játékban részt vevő személyek és a részvétel feltételei

A játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső természetes személy (továbbiakban Játékos) vehet részt, aki a játék időtartama alatt kitölti űrlapunkat és válaszol valamennyi kötelezőnek megjelölt kérdésünkre. A játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-ában rögzített hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

4. A játék menete

Ha a Játékos kitölti a "Nyerj belépőt a Hortobágyi Lovasnapokra" c. kérdőívünket, akkor:

sorsoláson vesz részt, ahol megnyerheti az 5 db kétnapos (szombat-vasárnap) páros bérletek egyikét a Hortobágyi Lovasnapokra a Hortobágyi Lovasnapok rendezőinek felajánlásával.

A kérdőívet minden Játékos csak egy alkalommal töltheti ki. A kérdőív többszöri kitöltése nem növeli a Játékos nyerési esélyeit.

5. A játék időtartama

A játék 2019. július 7-től július 11-én 11 óráig tart.

6. Nyeremények

A következő nyereményeket sorsoljuk ki partnerünk, a Hortobágyi Lovasnapok rendezőinek felajánlásával:

  • 5 db 2 napos (szombat-vasárnap) páros (2 fős) bérlet a Hortobágyi Lovasnapokra

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.

7. A sorsolás időpontja

A sorsolásokat a Szervező végzi. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A nyertesek kisorsolására 2019. július 11-én, csütörtökön 12:00 órakor kerül sor.

8. A nyeremények átadása, átvétele

A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, másra át nem ruházhatóak. Egy Játékos csak 1 alkalommal egy nyereményt nyerhet.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek. A nyertes Játékos a nyeremény átvételéről a "Nyerj belépőt a Hortobágyi Lovasnapokra!" c. űrlapon megadott e-mail címére kiküldött e-mailben kap tájékoztatást a sorsolás napján vagy a sorsolást követő első munkanapon. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítés kiküldését követő 24 órán belül belül az értesítést nem igazolja vissza, úgy a Szervező tartalék nyertest jelöl ki.

A Szervező kizárhatja a játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert kiskorú (azaz a sorsolás napjáig nem töltötte be a 18. életévét), vagy mert az általa megadott egyéb személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés, adatvédelem

A játékban résztvevő minden Játékos részvételével automatikusan elismeri, hogy teljes körűen megismerte és megértette a jelen Játékszabályzatot, és a Riderline Adatkezelési Szabályzatát, és ezeket feltétel nélkül elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Riderline Kft. szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végzi.

A Játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Riderline Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a Játékos személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, továbbá saját marketingtevékenysége során felhasználja.

A Játékos a játék teljes időtartama alatt leiratkozhat a játékról és kérheti regisztrációja törlését az info@riderline.hu címen. A Játékos egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak törlése, akkor a Játékosnak a játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik. A Játékos nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

10. Kizárás a játékból

A Szervező jogosult kizárni a játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével (pl. a kérdőívet többszörösen kitöltve, hamis e-mail címeket megadva) próbál részt venni. A Szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a jelen játékszabály módosításának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért.

Kapcsolódó cikk
Kommentek