Nyerj lovadnak karácsonyra lótakarót

Fouganza Karacsonyi Jatek Kiemelt

Ilyen egyszerű: csak válaszd ki a Decathlon - Fouganza kínálatából, hogy melyik lótakarót szeretnéd megnyerni, és másold be a takaró linkjét 2018. december 16-ig a lenti űrlapra.

A Decathlon - Fouganza lótakaróinak aktuális kínálatát megtalálod itt »

Nincs más teendőd, mint a fenti linkre kattintani, és kiválasztani, hogy melyik lótakarót szeretnéd megnyerni a lovadnak, és annak a terméknek az url-jét (pl. https://www.decathlon.hu/lotakaro-allweather200-600-d-id_8366323.html) bemásolni a lenti űrlapra:

A "Nyerj lovadnak karácsonyra lótakarót" nyereményjáték hivatalos játék- és adatvédelmi szabályzata

1. A játék neve és rövid leírása

"Nyerj lovadnak karácsonyra lótakarót" c. nyereményjáték: jelöld meg űrlapunkon 2018. december 7. és 2018. december 16. között, hogy melyik lótakarót szeretnéd megnyerni karácsonyra a lovadnak a Decathlon - Fouganza aktuális kínálatából; a https://www.decathlon.hu/C-426351-lotakaro oldalról, válaszolj néhány kérdésünkre, add meg az e-mail címed, amin értesíthetünk - és megnyerheted az általad kiválasztott lótakarót partnerünk, a Decathlon - Fouganza felajánlásában.

2. A játék szervezője és lebonyolítója, adatkezelője

A játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Riderline Magazin kiadója, a Riderline Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.: 01-09-172519, Asz.: 24330813-2-42, Szh: 1087 Budapest, Kerepesi út 7., NAIH Engedély: NAIH-82878/2015.), továbbiakban Szervező.

3. A játékban részt vevő személyek és a részvétel feltételei

A játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső természetes személy (továbbiakban Játékos) vehet részt, aki a játék időtartama alatt kitölti űrlapunkat és válaszol valamennyi kötelezőnek megjelölt kérdésünkre. A játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-ában rögzített hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

4. A játék menete

Ha a Játékos kitölti a "Nyerj lovadnak karácsonyra lótakarót" c. kérdőívünket, akkor:

sorsoláson vesz részt, ahol megnyerheti a Decathlon - Fouganza aktuális kínálatából a https://www.decathlon.hu/C-426351-lotakaro oldalról kiválasztott és a Játékos által az űrlapra belinkelt lótakarót partnerünk, a Decathlon - Fouganza felajánlásában.

A kérdőívet minden Játékos csak egy alkalommal töltheti ki. A kérdőív többszöri kitöltése nem növeli a Játékos nyerési esélyeit. Összesen 1 nyertest sorsolunk. Csak azok a válaszok érvényesek, amelyek olyan lótakaró url-jét tartalmazzák, amelyek a https://www.decathlon.hu/C-426351-lotakaro oldalon szerepelnek.

5. A játék időtartama

A játék 2018. december 7-től 2018. december 16-án éjfélig tart.

6. Nyeremények

1 db, a nyertes által kiválasztott és az űrlapra belinkelt lótakaró a https://www.decathlon.hu/C-426351-lotakaro oldal kínálatából (azaz csak https://www.decathlon.hu/C-426351-lotakaro oldalon szereplő lótakarók egyikét lehet megnyerni). A nyertes 1 db lótakarót nyer. A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.

7. A sorsolás időpontja

A sorsolásokat a Szervező végzi. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (1087 Budapest, Kerepesi út 7.). A nyertes kisorsolására 2018. december 17-én hétfőn 14:00 órakor kerül sor.

8. A nyeremények átadása, átvétele

A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. Egy Játékos csak 1 alkalommal egy nyereményt nyerhet.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek. A nyertes Játékos a nyeremény átvételéről a "Nyerj lovadnak karácsonyra lótakarót" c. űrlapon megadott e-mail címére kiküldött e-mailben kap tájékoztatást a sorsolás napján vagy a sorsolást követő első munkanapon. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítés kiküldését követő 48 órán belül az értesítést válasz e-mailben írásban nem igazolja vissza, úgy a Szervező tartalék nyertest jelöl ki.

A Szervező kizárhatja a játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert kiskorú (azaz a sorsolás napjáig nem töltötte be a 18. életévét), vagy mert az általa megadott egyéb személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés, adatvédelem

A játékban résztvevő minden Játékos részvételével automatikusan elismeri, hogy teljes körűen megismerte és megértette a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Riderline Kft. szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végzi.

A Játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Riderline Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a Játékos személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, továbbá saját marketingtevékenysége során felhasználja.

A Játékos a játék teljes időtartama alatt leiratkozhat a játékról és kérheti regisztrációja törlését az info@riderline.hu címen. A Játékos egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak törlése, akkor a Játékosnak a játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik. A Játékos nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

10. Kizárás a játékból

A Szervező jogosult kizárni a játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével (pl. a kérdőívet többszörösen kitöltve, hamis e-mail címeket megadva) próbál részt venni. A Szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a jelen játékszabály módosításának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért.

Kapcsolódó cikkek
Kommentek