A fogathajtó Európa-bajnokság új lendületet hozott

Kommunike og

2021. szeptember 2-5. között Budapesten a Kincsem Parkban az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás társrendezvényeként Magyarország rendezi a jubileumi XII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokságot. Ötven év telt el a fogatsportunk aranyútjának kezdetét jelentő első kontinensviadal óta.

Készülnek a fogathajtóink. A téli egyéni munka után versenyzőink Kerekegyházán, egy próbaversenyen, május 6-9-én Mezőhegyesen már élesben hajtottak. Lázár Vilmossal, a Magyar Lovassport Szövetség és az Európa-bajnokság Szervezőbizottságának elnökével, tizenkétszeres világbajnokkal Fehér Károly beszélgetett.

A leköszönt fél évszázad alatt – ahogy rohanó világunkban minden, úgy – a fogathajtás közege is alapjaiban változott meg. A hajtó, a hajtóstílus, a ló, a kocsi, a szabályrendszer, minden más, mint egykor. A világversenyek, jelesen az Európa-bajnokságok viszont változatlanul felkeltik a hajtósport iránti érdeklődést. Most is így van ez?

Tények bizonyítják, hogy igen, az EB-készülődés határozottan motivál, új lendületet hozott. Mezőhegyesen tizennyolc magyar fogat startolt. Nem emlékszem rá, hogy mikor volt, vagy egyáltalán volt-e ilyen nagy érdeklődés. A lóállomány egyre értékesebb. Több fogatban ott van a modern német, holland és a magyar sportló fajta. Az Európa-bajnokságra a gazdasági, az üzleti, a társadalmi élet döntéshozói látogatnak el, ezért a verseny a kapcsolatépítés kitűnő helyszíne. Mindezekért, meg a televízió, a média adta nyilvánosságért, a verseny közönségvonzó látványáért – nem szeretném elkiabálni – a szponzorok érdeklődése is nagyobb.

Hogyan ítélhető meg a rekordnak is nevezhető mezőny, elsősorban a három csapattag mezőhegyesi teljesítménye?

A téli lelkiismeretes egyéni felkészülés nyomai látszanak a fogatokon, de a gyorsított ütemű szezon legelején vagyunk, sok még a feladat. Dobrovitz Józsi kitűnő, nemzetközi színvonalú maratont és jó akadály programot hajtott. Elsősorban a díjhajtásban van javítanivalója. Lázár Zoli biztató hajtással nyerte a díjhajtást és az akadályhajtást. A maratonon egy kimondottan nyugodt, kockázatmentes hajtást kértünk tőle. Ez ugyan nem az ő stílusa, de fegyelmezetten teljesítette a szakmai elvárást. Fogatában benne van a további fejlődés lehetősége. Dobrovitz Joci maratonhajtása ígéretes. A célokkal egyezően hajtóink több fogatvariációt próbáltak ki, ám a fogategység javítása változatlanul fontos feladatuk. Az EB a hajtóinknál is nagy hajtóerő. Mindenki bizonyítani akar, odateszi magát, igyekszik bekerülni az Európa-bajnokságon startoló kilenc fős keretbe.

A felkészülési versenyek pályáit a nemzetközi igényei szerint építik. Mezőhegyesen milyen színvonalú volt a maraton- és az akadályhajtás?

Fintha Gábor nemzetközi pályaépítőnktől kimondottan nehéz, technikás maraton és akadályhajtó pálya építését kértünk. Így történt. Gabitól nem áll távol az ilyen kérés, pályái mindig igazodnak az egyre nehezebb nemzetközi követelményekhez. Tíz éves pályaépítő pályafutásának, fogathajtó múltjának tapasztalatait, fifikáit beépítette a felkészülést jól segítő mezőhegyesi pályákba.

Több fogatban lipicai fajtájú lovakat hajtottak. Tudom, az egykori versenyeken láttam, hogy ez a fajta milyen nagy érdemeket szerzett honi fogatsportunkban. Konvi, Hetvenhármas, Favory Bárdos György, Míthosz, Menüett, Mylord, Patina, Fabula, Mistral a Lázár-testvérek, vagy Abonyi Imre világbajnok lipicai lovai fogattörténelmünk csodái voltak – egykor. Manapság a világszínvonalt jelentő a KPWN, a holsteini, a hannoveri sportlovakkal viszont a lipicai ló aligha van egy súlycsoportban. Jól gondolom?

Ez egyfelől igaz. A túlontúl értékelt – és megítélésem szerint a nemzetközi fogathajtás egyik jelentős gondját okozó – díjhajtásban a lipicai ló kevésbé versenyképes. Viszont védett történelmi lófajtánk átlagon felüli kiváló konstitúciója, szervezeti szilárdsága, intelligenciája, tanulékonysága és idomíthatósága hatalmas értékeket hordoz. Különösképpen a maratonon jó esélyekkel startol a nemzetközi mezőnyben is. Európa modern sportlófajtáit, használati típusait a mozgáskészség és versenyzőképesség irányába folyó szelekcióval alakították ki. Ezek az értékmérők a ló forgalmi értékét is meghatározzák. Éppen ezért is az eddiginél jelentősebben előre kell lépni e barokk lovunk modern követelmények szabta értékmérő tulajdonságainak javításában. A fogatló legfontosabb tulajdonsága a mozgáskészsége – a szabályos alapjármódok tiszta üteme, rugalmassága, a lépéshossz, a természetes egyensúly, az önhordozó képesség – fő szelekciós feladat. A fogathajtás szabályrendszerének korszerű módosítására több javaslatot küldtünk a Nemzetközi Lovas Szövetségbe. Bízunk benne, hogy ezek elfogadása után a barokk lófajták is nagyobb esélyt kaphatnak a nemzetközi versenyeken.

A világ- és Európa-bajnoki felkészülésekben az erőfelmérő külföldi versenyek mindig fontosak voltak. Az idén?

A koronavírus a fogatvilág rendjét is alapjaiban megváltoztatta. Új hangsúlyok keletkeztek. Számba vettük, mi az, amit el kell engednünk és mi az, amit semmikép. Lovaink nem koronavírus üzemmódban, hanem biológiai óráik szerint élnek. Természetesen ehhez igazodunk. Amit el kellett engednünk, azok a külföldi szereplések. A fogatvilág is bezárkózott. A helyzetet helyenként a herpeszvírus is nehezíti. Valószínű, hogy az EB előtt nem megyünk külföldi fogatversenyre. Itthon a körültekintő, alapos, tervezett, szervezett felkészüléséhez minden adott.

Például edzőtáborban is.

Versenyzőként is megtapasztaltam az edzőtáborozás fontosságát. Ezek a technikai, taktikai és mentális felkészülés fontos állomásai. Mezőhegyesi edzőtábort tervezünk.

És folytatódnak a hazai felkészülési versenyek.

Június 3-5-én Vecsés, június 17-20-án Bugac, július 22-25-én Szilvásvárad a felkészülési versenyeink állomása. Most úgy tűnik, hogy nézők előtt. Bízzunk benne, hogy a vírushelyzet tovább javul!

A jubileumi Európa-bajnokságon a nagy elődök emléke, világszínvonalú eredményei előtt is tisztelgünk.

Azok előtt a példaadó lovasméltóságok előtt hajtunk fejet, akik a magyar fogathajtó-kultúra, a lótenyésztő-tudomány alapjait lerakták, útjait egyengették, járhatóvá tették, nemzetközi színvonalra emelték. Az, hogy idáig eljutottunk, s körvonalazódik a fogatjövőnk, annak köszönhetjük, hogy az ő magasságukból tekinthetünk körül és léphetünk előre. Tisztelettel emlékezünk a közelmúltban elhunyt Fülöp hercegre, a Nemzetközi Lovas Szövetség 22 éven át volt elnökére, aki irányt, példát mutatott, lendületet adott a lovassportnak és versenyző tapasztalatait is felhasználva, kitüntetett figyelemmel kísérte, segítette a fogathajtó sportot is. A jubileumi budapesti Európa-bajnokságot Őfőméltósága emlékének ajánljuk.

Szöveg: prof. dr. Fehér Károly

NEB VI KOMM 1
NEB VI KOMM 2
NEB VI KOMM 3
Kapcsolódó cikkek
Kommentek