Ez történt a Magyar Lovassport Szövetség rendkívüli közgyűlésén

MLSZ leigazolas1200

A Magyar Lovassport Szövetség október 13-ra hívta össze rendkívüli közgyűlését a Nemzeti Lovarda Tudásközpontjába.

A 8 órára kiírt közgyűlés határozatképességéhez a 624 tagszervezetből 50% megjelenésére lett volna szükség, ehhez a megjelentek létszáma nem volt elegendő. A 9 órára meghirdetett megismételt rendkívüli közgyűlés a szavazásra jogosultak 5 %-ának jelenléte esetén, tehát 32 szervezet képviselőjének jelenlétében kezdhette meg működését. A kiírt időpontra 39 szervezet képviselője jelent meg, majd az első szavazást megelőzően már 48-ra duzzadt a létszám.

A közgyűlés levezető elnöke Lázár Vilmos felkérésére dr. Bolla Krisztina ügyvéd volt, aki elmondta, a koronavírus kapcsán hozott intézkedések miatt május végéig nem lehetett közgyűléseket tartani. Egy május 31-ig érvényben lévő jogszabály felhatalmazta a gazdasági és társadalmi szervezeteket, ahol nagyobb létszámú testület hivatott a döntéseket meghozni és ez a covid miatt nem volt lehetséges, hogy az ügyvezetés bizonyos kérdésekben döntsön. Ezeket a döntéseket a veszélyhelyzet végét követő 90 napon belül kellett volna megerősíteni. Bár a veszélyhelyzet még tart, már lehet közgyűléseket tartani és 2021. október végéig össze kellett hívni ezeket.

A rendkívüli közgyűlés két olyan napirendi pontról szavazott, amelyekkel kapcsolatban az elnökség által már meghozott döntést kellett megerősíteni, másrészt szavazott olyan kérdésben, ami a közgyűlés hatásköre és amiben az elnökség még nem döntött.

A közgyűlés első feladata a hivatalos személyek megválasztása volt:

 • Jegyzőkönyvvezető: Vajda Lászlóné
 • Hitelesítők: Bálint Gábor, Bönde Ferenc
 • Szavazatszámlálók: Bakó Bianka, Kovács Dóra, Orgoványi Attila

A napirend ismertetése után Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket.

„Megszokhattuk, hogy a Lovas Szövetség közgyűlései családias hangulatban zajlanak. Érdekes módon a szakági közgyűlések szoktak nagyobb létszámúak lenni. Jövőre azonban más lesz a helyzet, tisztújításra kerül sor, ez várhatóan nagyobb aktivitást fog kiváltani a tagság részéről” – mondta, majd megköszönte a részvételt a jelenlévőknek. Mint mondta: „nem csak abban van felelősségünk, hogy a lovassportot megfelelően működtessük, hanem hogy megfelelő jogi hátteret és stabilitást biztosítsunk a működésnek. Jogi vita előzte meg, hogy kötelezve van-e a Lovas Szövetség a közgyűlés összehívására. Sok szövetség ezt nem tartja meg. A Lovas Szövetséggel kapcsolatban folyamatosan az volt a cél, hogy a működtetése abszolút transzparens és jogilag vegytiszta legyen, ezért döntöttünk a közgyűlés megtartása mellett. Érdekes a helyzet, hiszen olyan tervekről, témákról lesz szó, amik már lezajlottak, így rögtön össze is lehet vetni, mi az, amit vállaltunk, milyen tervet készítettünk és hogyan tudtuk megvalósítani.

A 2021-es esztendő talán a magyar lovassport elmúlt évtizedének legsikeresebb éve. Minden szakág magasabb szintre lépett. Díjugratásban ifjúsági Európa-bajnokot avathattunk, komoly nemzetközi sikereket érnek el fiataljaink. A díjlovasok teljes csapattal évek óta nem voltak világbajnokságon és döntősünk sem volt, ebben az évben ez is megvalósult. A kettesfogathajtó válogatott a legkomolyabb eredményt érte el, ötödik alkalommal nyertek világbajnokságot egyéniben és csapatban. A lovastornászok is igencsak helytálltak. A díjugrató események mellett lovastorna világbajnokságot rendeztünk itt, a Nemzeti Lovardában, jubileumi négyesfogathajtó Európa-bajnokságot a Kincsem Parkban. A szakma egybehangzó véleménye volt mindkét esemény tekintetében, hogy a sportágak történetében ilyen magas színvonalú lebonyolítás még nem történt. Mindez a jövőbe is mutat.

Egészen friss eredmény, hogy a Lovas Szövetség kiváló lova, Clover Kaizinger Balázzsal minősült a Lovastusa Világbajnokságra. Szösz Letícia 12. helyezése a Távlovagló Világbajnokságon szintén kimagasló eredmény. Bízom benne, hogy ezt az eredménysort tovább fogjuk vinni a következő években” – foglalta össze az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit Lázár Vilmos.

MLSZ KGY2020 9

Az elnökség a 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadta, ezeket a döntések a közgyűlés megerősítésére vártak és azt a megjelentektől meg is kapták. A szükséges dokumentumok már az elnökségi döntés idején megtalálhatóak voltak a Lovas Szövetség weboldalán.

Szintén a közgyűlés döntését kívánta a Díjugrató és Fogathajtó Szakágban a 2021. évben lejáró mandátumok 2022. március 31-ig, illetve a 2022-ben esedékes szakági közgyűlésekig való meghosszabbítása, tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet miatt tavasszal szakági közgyűléseket sem lehetett összehívni. Bár júliustól volt erre lehetőség, de egy év közbeni tisztújítás a szakmai szervezést és végrehajtást károsan befolyásolta, ellehetetlenítette volna – foglalta össze a soron következő napirendi pontot dr. Bolla Krisztina. A rendkívüli közgyűlésen megjelentek egy ellenszavazat ellenében elfogadták, hogy 2022 első közgyűlésein legyenek tisztújítások.

A Felügyelő Bizottság beszámolóját Pap István Tibor foglalta össze. Elmondta, a Magyar Lovassport Szövetség gazdálkodása fegyelmezett, az alapszabályban foglaltaknak megfelelő volt, a Szövetség a Nemzeti Lovardát magas szakmai színvonalon üzemelteti. A Bizottság ugyanakkor felhívta a figyelmet az eddig soha nem látott mértékű források pontos felhasználására és elszámolására. A Felügyelő Bizottság jelentését a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2021. év szakmai és pénzügyi terveit Stróbl Dorottya főtitkár mutatta be. Mint mondta, a 2021-es terveket a nagyobb szakágak az év első hónapjaiban megjelentették honlapjaikon.

Beszámolt arról, hogy számos, a Lovas Szövetség központi működését érintő informatikai fejlesztés van folyamatban. Az online vizsgarendszer létrehozása részben a covidnak is köszönhető, hiszen a jelenléti vizsgáztatás hosszú időn át nem volt lehetséges. A rajtengedély-, edzői és bírói vizsgák 2021-ben már online zajlottak. Már tesztelés alatt van a nagyobb versenyek szervezését és a versenyirodák működését megkönnyítő, a nevezési rendszerrel összekötött pénzügyi modul, ami megkönnyíti az elszámolást a versenyirodák számára. A közeljövőben fizetős alkalmazásként működhet majd az a felület, ami a díjugrató szakágban szereplő valamennyi ló összes eredményét minden lovasával listázni tudja. Várhatóan nagyon meg fogja könnyíteni a lóvásárlást.

A Lovas Szövetség az Országos Sportegészségügyi Intézettel kötött szerződés keretében idén már online kéri be a sportorvosi vizsgálatok eredményét. Ennek köszönhetően a lovassport és a lovassportolók valós létszáma láthatóvá vált az Országos Sportegészségügyi Hivatal és az EMMI számára is, ami különösen fontos a támogatások igényléséhez.

Stróbl Dorottya kiemelte, hogy szabadidőlovasok aktivitása többszörösére nőtt az utóbbi időszakban, ennek köszönhetően utóbbi években a tagegyesületek létszáma kb. 15%-kal emelkedett.

Kitért arra is, hogy decemberi nemzetközi díjugrató versenyt a kiszámíthatatlan járványhelyzet miatt biztonságosabb a Nemzeti Lovardában megrendezni, ahol akár nézők nélkül is lebonyolítható az esemény. A verseny tervezett időpontja december 3-5.

A főtitkár 2021 pénzügyi adataival kapcsolatban elmondta, jelentős támogatásokat kap a Lovassport Szövetség és ezeket megfelelően használja fel. Ugyanakkor a központi költségek fedezete probléma volt, hiszen szakágak bevétele teljes mértékben a szakági kiadásokra fordítódik. A központi költségeket fedező bevételek így messze elmaradtak a kiadásoktól, az egyesületi tagdíjaktól és némi EMMI működési támogatástól eltekintve erre eddig nem nagyon volt forrás – ezt a könyvelő és a Felügyelő Bizottsági is szóvá tette. A problémára a 2021-es év és két nagyobb forrás nyújtott megoldást. Az egyik az olimpiai szakágak felkészülését segítő támogatás, a másik, amit az Egy a természettel biztosított a Fogathajtó Európa-bajnokság és a Lovastorna Világbajnokság megszervezésére. „Mindkét forrásból tudunk úgy gazdálkodni, hogy biztos hátteret biztosítsunk a Lovassport Szövetség működéséhez” – mondta Stróbl Dorottya, aki kitért arra is, hogy az olimpiai felkészülést segítő támogatást egy gazdasági társaság, a Lovassportért Nonprofit Kft. használja fel, ami teljes egészében a Lovassport Szövetség tulajdona. A közgyűlést követő napon utazik ki a delegáció Lázár Vilmos vezetésével a pályázatot megnyert lókereskedőhöz, aki biztosítja a lovakat a 2024-es olimpiai részvételhez. Ez egy-két éve még elképzelhetetlen lett volna – emelte ki a főtitkár.

A versenyrendezők is hamarosan megkapják a szokásos év végi támogatást.

Stróbl Dorottya pénzügyi beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Strobl Dorottya MLSZ KGY2020

Egyéb megvitatnivaló nem lévén Lázár Vilmos zárta a közgyűlést. Elmondta, a szakágak és a Lovassport Szövetség is komoly szintet lépett, a korábbiaknál sokkal nagyobb forrásokkal tud gazdálkodni. Az elmúlt évtizedekben ekkora forrásokhoz a magyar lovassport nem jutott. Hatalmas felelősség, hogy ebből hosszú távon a magyar lovassport és lótenyésztés is tudjon profitálni – emelte ki.

Hivatalos információ:

A közgyűlés napirendje:

 • Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 • Elnöki – köszöntő
 • A 2/2021/V.31. Elnökségi határozat megerősítése – „Az elnökség a 2020. évi szakmai beszámolót elfogadta.”
 • 1/2021/V.31. Elnökségi határozat megerősítése – „Az elnökség a 2020. évi pénzügyi beszámolót elfogadta.”
 • 1/2020/XII.09. – Elnökségi határozat megerősítése – „A 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről c. jogszabály 5. § (1) bekezdésben rögzítettekre figyelemmel, a díjugrató és a fogathajtás szakágban a szakági tisztviselők (szakbizottsági tagok) megbízatásának 2021. évben lejáró 4 éves időszakát 2022. március 31-ig, ill. a 2022. évben esedékes szakági közgyűlés dátumáig (amelyik a korábbi időpont) meghosszabbítja, tekintettel a jelenleg jogszabály alapján fennálló, szakági gyűlések összehívását akadályozó veszélyhelyzetre, ill. arra, hogy az esetlegesen megtartható év közbeni tisztújítás a felelős szakmai tervezést és végrehajtást hátrányosan befolyásolja, ill. ellehetetlenítheti.”
 • A Felügyelő Bizottság beszámolója
 • 2021. évi szakmai terv
 • 2021. évi pénzügyi terv
 • Egyebek

A fotók a Magyar Lovassport Szövetség 2020-as közgyűlésén készültek. Fotó: Hajdu Krisztina/Lovasfoto.hu

Kapcsolódó cikk
Kommentek