Póni Klub vizsgarendszer: kezdőtől a középfokú edzői szintig

PK vizsga fokep

A Magyar Póni Klub Szövetség aktív szerepet vállal a gyerek és fiatal lovasok képzésében. Oktatási programja folyamatos fejlődési lehetőséget kínál 4 évestől 25 éves korig, a kezdőtől egészen a magyar középfokú edzői szintig.

A vizsgák elméleti és gyakorlati részből állnak. Négy fő, kötelező vizsga (D, C, B, A) és két köztes, választható (D+, C+) vizsga teljesítésére van lehetőség. A tanmenetben a korhatárok segítségképpen vannak feltüntetve, nem kötelező jellegűek, az oktatók belátásuk szerint dönthetnek, főképp a Póni Klubhoz idősebb korban csatlakozó lovasok esetében.

A vizsgákon a lovasok:

 • rendszeresen, versenyektől függetlenül is lemérhetik a lovakkal, lovaglással kapcsolatos tudásukat
 • a vizsgaelőkészítő foglalkozásokon rengeteg hasznos elméleti és gyakorlati ismeretre tehetnek szert
 • a vizsgákon szerzett tapasztalatok révén a mindennapokban és a versenyeken is jobban teljesítenek majd
 • a Póni Klub vizsgák jól felkészítenek a rajtengedély-vizsgára

Tudnivalók a vizsgázók számára

A sikeres vizsgához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására a Póni Klub vizsga-előkészítő tanfolyamokat szervez, illetve weboldaláról letölthető jegyzeteket biztosít a lovasok számára.

A Magyar Póni Klub Szövetség minden szinten tart vizsgát a közös edzőtáborok alkalmával. Kellő számú jelentkező esetén, tehát ha van legalább 5-6 vizsgázó egy helyszínen, a vizsgáztatók mennek ki az adott lovasiskolába.

E vizsga – a legkisebbeknek

A legkisebb lovasok számára bevezetett vizsga, akik már megkezdték az ismerkedést a pónik és a lovak világával, de önállóan még nem igazán tudnak lovagolni. Az E vizsgát már 5-6 éves korban, akár egy lovastábor végén is le lehet tenni, segítségképpen pedig az oktató is jelen lehet a vizsgán.

Vizsgakövetelmények:

 • Ismerni kell a pónit, amin a lovas vizsgázik (pl. a vizsgáztató megkérdezi a nevét, a színét)
 • Meg kell mutatni a főbb testrészeit (farka, füle, patája, szeme, orra, stb.)
 • Meg kell nevezni a nyerget és a kantárt, de a felszerelések részeit még nem kell ismerni.
 • Be kell mutatni, hogyan kell kézből biztonságosan répát vagy almát adni a póninak.
 • A póni hátán ülve meg kell érinteni a sörényét, nyakát, farát.
 • Megnézi a vizsgáztató, hogyan ül a lovas a nyeregben álló helyzetben és lépésben, hogyan tartja a szárat. Lépésben önállóan kell irányítani és megállítani a pónit, könnyű ügetést csak futószáron kell bemutatni.

E szinten még nem elvárás a vizsgán a versenyruházat, de a lovas ruházata legyen ápolt. Kobak nélkül a vizsgán sem lehet lóra ülni.

PK Evizsga

D vizsga

Az első igazán komoly Póni Klub vizsga, ahol már több önállóságra, alaposabb ismeretekre van szükség, de még mindig elég könnyű ahhoz, hogy akár egy 8-9 éves gyerek is le tudja tenni.

Rendszerint elméleti tesztsorral kezdődik a vizsga. A tesztlapot javítás után visszakapják a vizsgázók, hogy megnézhessék, hol adtak jó választ és hol hibáztak.

Az elméleti rész után gyakorlati vizsga következik az istállóban, amelynek részei:

 • a póni helyes megközelítése
 • a póni megfogása a legelőn vagy a bokszban
 • a kötőfék felhelyezése és a póni kikötése
 • jutalomfalat adása biztonságosan kézből
 • A vizsgáztató rákérdezhet a póni egyszerűbb testrészeire (pl. mar, tarkó, sörény stb.), illetve a nyereg és a kantár fontosabb részeire.

A lovaglás általában osztályban történik 4-5 lovassal:

 • Egyedül, esetleg dobogóról kell felülni a pónira, és szintén egyedül kell leugrani róla.
 • A vizsgáztató ellenőrzi a lovas testtartását és szártartását.
 • Lépésben és ügetésben kell végrehajtani a vizsgáztató által kért feladatokat, például elindulás lépésbe, állj, elindulás ügetésbe, felvétel lépésbe, egyszerű lovardai alakzatok (nagykör, átlóváltás, egyívű kígyóvonal mindkét kézre).
 • Ha valaki esetleg nem felel meg az egyik részvizsgán, lehetősége van arra, hogy legközelebb csak azt a részt tegye le újra.

D szinten még nem elvárás a vizsgán a versenyruházat, de a lovas ruházata legyen ápolt. Kobak nélkül a vizsgán sem lehet lóra ülni.

PK Dvizsga

D+ vizsga

Mivel sokan csatlakoznak a Póni Klubhoz idősebb korban, a D vizsgánál magasabb szintű lovas tudással, a Szövetség a 12 éven felülieknek lehetőséget ad arra, hogy rögtön a D+ vizsgát tegyék le. Tíz éves kor körül is meg lehet próbálni, ha a lovas korábban sikeresen letette a D vizsgát.

A vizsga ugyanúgy három részből áll, mint a D és a C-vizsga. Először írásban kell válaszolni néhány kérdésre. Pl. milyen az egészséges ló, milyen betegségek fordulhatnak elő, mire kell figyelni egy legelőn tartott póni takarmányozásával kapcsolatban, melyek a póni főbb testrészei.

A gyakorlati vizsgán a pónit elő kell készíteni lovaglásra:

 • Megfogni, szabályosan vezetni és biztonsági csomóval kikötni
 • Leápolni lovaglás előtt és után, különös tekintettel a paták ápolására
 • Önállóan fel kell nyergelni és kantározni, ellenőrizni, hogy mindenhol jól illeszkedik-e a szerszám
 • Ismerni kell a kültéri takarót és a hálótakarót, és hogy mikor kell ezeket használni
 • A gyakorlati vizsga során a feladatokhoz kapcsolódó kérdéseket tesz fel a vizsgáztató.

A lovaglás során legfontosabb az, hogy a lovas tisztában legyen az alapvető természetes és mesterséges segítségek hatásával, és azokat egy nyugodt pónin képes legyen alkalmazni:

 • A vizsgáztató lépésben, ügetésben és vágtában egyszerű lovardai figurákat kér és ellenőrzi a lovas ülését.
 • D+ szinten mindig jó lábra kell ügetni.
 • Be kell mutatni néhány átmenetet
 • A vizsgáztató feltehet a segítségekkel kapcsolatos kérdéseket, tudni kell, melyik jármód hány ütemű.
 • Lépésben kengyel nélkül is kell lovagolni.
 • Néhány földre fektetett rúdon is át kell lovagolni és egy X akadályt is meg kell ugratni. Ezen a szinten nem az ugratás a fő feladat, hanem az, hogy hogyan lovagol az akadályig, hogyan tartja meg az egyensúlyát és hogyan tudja bemutatni a könnyített ülést a lovas.
 • Terepen is megnézheti a vizsgáztató, képes-e a lovas kontroll alatt tartani a pónit, feladat lehet az emelkedőn, illetve lejtőn való lovaglás.
PK Dvizsga

C vizsga

A Póni Klub vizsgák közül a C az első olyan vizsga, amit komoly felkészülés nélkül már nem lehet letenni. Előfeltétele legalább a D-vizsga, de előnyben van az, akinek már a D+ vizsgája is megvan. A minimális korhatár 11-12 év. Mivel a D és a C szint között nagy az ugrás, így a C szintre kisvizsgákkal is lehet készülni, ahol a lovas témakörönként adhat számot a tudásáról.

A vizsga a megszokottak szerint három részből áll. Az írásbeli részben a C szintnek megfelelő kérdésekre kell felelni a legfontosabb lóbetegségekkel, a pataápolással, takarmányozással, jármódokkal, lovardai alakzatokkal és az alapvető segítségekkel kapcsolatban.

A gyakorlati vizsgán elsősorban azt figyeli a vizsgáztató, mennyire magabiztosan végzi a ló körül feladatokat a vizsgázó:

 • meg tudja-e pucolni helyesen
 • ki tudja-e tisztítani a patáit, tudja-e mikor kell újra patkolni
 • tudja-e, mi a különbség a munka előtti és a munka utáni ápolás között, hogyan kell ápolni a legelőn tartott pónit
 • ismeri-e a póni testtájait, színét, jegyeit
 • milyen jelekből ismeri fel, hogy egészséges-e, észreveszi-e, ha valami nincs rendben vele
 • milyen sérüléseket tud ellátni, mikor kell hívni az állatorvost
 • a nyereg és kantár mellett a lábvédőket és a takarókat is ismerni kell, hogy melyiket mikor kell használni, hogyan kell felszerelni a lovat, hogyan kell beállítani a felszereléseket

Lovaglás:

 • mindkét oldalról felkell tudni ülni a lóra
 • nyeregből hevedert húzni és lazítani, kengyelt állítani
 • A vizsgáztató minden jármódban ellenőrzi a lovas testtartását és szártartását: lépésben, ügetésben, vágtában és galoppban.
 • Figyeli, hogy észreveszi-e a lovas, ha rossz lábra üget vagy ha hamisan vágtázik a ló. Lovaglás közben kérdéseket tehet fel a segítségekkel kapcsolatban.
 • Feladat a fordulatok, körök, lovardai alakzatok lovaglása.
 • A síkmunka után egy PK1 szintű ugrópályát kell teljesíteni minél pontosabb vonalvezetéssel, jó könnyített ülésben.
 • Nyílt terepen kisebb természetes akadályokon, árkokon is át kell tudni kelni a pónival.

C szinten a vizsgán elvárás a világos lovaglónadrág, lovagló ing, és a zakó vagy Póni Klubos pulóver, a kobak, a terepen való ugratáshoz pedig a gerincvédő.

PK Cvizsga

B vizsga

Jelentős különbség van a C és B szint elméleti és gyakorlati ismeretei között. A B szintű lovas tudása mélyebb, többféle vérmérsékletű pónit és lovat is képes ellovagolni, ülése biztosabb, az istállóban alapvetően önállóan és hatékonyan tudja elvégezni a feladatát.

Elméletben és gyakorlatban is ismernie kell:

 • a ló takarmányozásának szabályait
 • a lótakarók és fáslik használatát
 • a ló sérüléseinek ellátását
 • a lóápolás és patkolás alapjait
 • a biztonságos lószállítás feltételeit
 • hogyan óvhatók meg a szerszámok, hogyan kell kialakítani egy nyergest, milyen felszereléseket használunk a különféle versenyszámokban
 • Jellemezni kell a vizsgáztató által kijelölt ló testfelépítését
 • Ismernie kell a három fő zablatípus (csikó, feszítő és pelham) működését, és a helyes beállításukat

Lovaglás:

 • A vizsgázónak előbb a saját lovát kell bemelegítenie, majd egy másik vizsgázó lovával egy rövid díjlovagló programot lovagolni csizmára engedéssel, hátraléptetéssel, egyszerű ugrásváltással, majd összefoglalni, hogyan ment a ló, milyen hibái, pozitívumai voltak a programnak.
 • Ezt követően a saját lovával egy 90 centiméter magas díjugrató pályát kell teljesítenie.
 • Végül terepakadályokat kell ugratni nagyobb iramból.
 • A vizsgázónak ismernie kell a szabályos jármódokat, a lábsorrendeket, fel kell ismernie, hogy a ló mozgása szabályos-e. Fel kell ismernie, hogy lova szabadon előremegy-e, egyensúlyban, ütemesen mozog-e.
 • Képesnek kell lennie egy és két szárral is lovagolni.

B szinten a vizsgán elvárás a világos lovaglónadrág, lovagló ing, a zakó vagy Póni Klubos pulóver, a kobak, a terepen való ugratáshoz pedig a gerincvédő mellény.

Forrás: Magyar Póni Klub Szövetség
Fotó: Póni Klub, Kovács Petronella / Kovacs Petronella Photography, Gyönyörű Kíra / Kiruu Photo, Mitrov Gabriella

Pk plakat qrkodok1200
Kapcsolódó cikk
Kommentek