Magyar Lovassport Szövetség - közgyűlés

MLSZ Arculat 2 og meret

A Magyar Lovas Szövetség éves rendes Közgyűlését 2024. május 7-én kedden 9 órakor a Nemzeti Lovarda Tudásközpont aulájában (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) tartja.

Az Alapszabály 16. § (2) bek. szerint, ha a Közgyűlés az eredeti időponttól számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és ismételten össze kell hívni. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt Közgyűlésre azonos napirenddel 2024. május 7-én kedden 10 órakor kerül sor, megegyező helyszínen.

A megismételt közgyűlés – a meghirdetett napirendre felvett kérdésekben – a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Napirend:

  • 1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
  • 2. Elnöki köszöntő
  • 3. Megemlékezések
  • 4. 2023. szakmai beszámoló
  • 5. Könyvvizsgálat eredménye (a könyvvizsgáló beszámolója)
  • 6. Felügyelőbizottság jelentése
  • 7. Tájékoztatás a Magyar Lovassport Szövetség tulajdonában lévő gazdasági társaságok működéséről.
  • 8. 2023-as év pénzügyi beszámoló és Közhasznúsági jelentés
  • 9. 2024. évi pénzügyi terv
  • 10. Egyebek

A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok –a 2023. évi pénzügyi beszámoló és a 2023. évi szakmai beszámoló - a Közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal a honlapon elérhetőek.

Részletes meghívó és meghatalmazás letöltése a Magyar Lovassport Szövetség weboldaláról »

Kapcsolódó cikkek
Kommentek