Munkamániás, sikerorientált és maximalista - interjú Dallos Gyulával

Dallosgyula Kkhalas Bal

Dallos Gyula mesteredzőt és örökös magyar bajnokot dr. Nagy István agrárminiszter 2019. március elsejétől a lovaságazat miniszeri biztosának nevezte ki, fő feladata a Kincsem Nemzeti Lovas Programmal kapcsolatos kiemelt döntések előkészítése, irányítása, felügyelete. Dallos Gyulával kinevezése kapcsán Fehér Károly beszélgetett.

Az beszélgetésből részleteket közlünk, a teljes interjú a Magyar Lovas Szövetség weboldalán olvasható.

A lovaságazat miniszteri biztosa. Ilyen megtisztelő megbízatás honi lovaséletünk történetében még nem volt.

Dallos Gyula: Mindenekelőtt köszönöm a döntéshozók megtisztelő bizalmát, a kinevezésemet, amellyel eddigi munkásságomat ismerik el és még jobb, több szolgálatra szólítanak.

Hitvallásom: hittel, hitelesen, erőben, erénnyel, reménnyel, alázattal a Kincsem Nemzeti Lovas Program sikeréért, a nemzetért! A ma történései lesznek a jövő reményteljes lehetőségei!

A Kormány 2012-ben a Kincsem Nemzeti Lovas Programban meghatározott feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről döntött. A megvalósíthatóság és a fenntarthatóság jegyében született komplex Program a teljes lovaságazatra kiterjed.

A rendelkezésünkre bocsátott, korábban soha nem tapasztalt hatalmas anyagi támogatás, a továbblépés, a fejlődés biztos alapját veti meg. Új fejlődési pályára állította lovaságazatunkat. Csak rajtunk, lovasokon múlik, ezért a mi felelősségünk, hogyan tudunk élni e lehetőségekkel.

Munkám alapja, a zsinórmértékem a lovaságazat keretprogramja, a Kincsem Nemzeti Lovas Program végrehajtásának segítése. Fő feladatom a kiemelt döntések előkészítése, irányítása, felügyelete.

A Program eddigi leglátványosabb sikere az infrastruktúra területén történt kiemelt beruházások, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont, a Nemzeti Lovarda megalkotása. Ezeket kell most folyamatosan európai léptékű lovas és más programokkal megtölteni. Sietek hozzátenni: e létesítmények messze nem csupán a versenysport, hanem emellett az oktatás, a nevelés, a tehetséggondozás, a kutatás, a hagyományőrzés, a kulturális programok helyszínei is.

Rengeteg előremutató, feltehetően csapatmunkát igénylő feladatot vállalt. Egy elhíresült mondása szerint: „Igenis vannak nélkülözhetetlen emberek”. Elsősorban mely területeken számít a „nélkülözhetetlenek”-re?

Dallos Gyula: A Programot egy kiváló, bizonyítottan alkotó tudással rendelkező, elkötelezett csapat dolgozta ki. Hittel vallom, hogy igenis vannak pótolhatatlan, nélkülözhetetlen emberek. Olyan személyek, akik hivatásuk gyakorlásában, magas szintű szakmai műveltségükkel nyomot hagynak az életben. Ők a lovas társadalom példaképei. Természetes, hogy munkájukra és minden tenni akaró lovas emberre határozottan, konkrétan szeretnék támaszkodni, mivel a lovas társadalom közös érdeke a Program sikere. Csapatban gondolkodom. Jó csapattal a döntés alaposabb, körültekintőbb, mert így több az információ.

Az ifjúságnevelés, a fiatalok boldogulásának segítése a tennivalók középpontjában áll. A Kincsem Nemzeti Lovas Program az iskolai lovasoktatás bevezetését, elterjesztését fő feladatként hangsúlyozza. E téren még különösen sok a tennivaló. Mikor és hogyan remélhető a kibontakozás?

Dallos Gyula: Ez a pont a Program Achilles sarka: a lovaglás oktatás az életre nevelés szerves része. A ló által nevelni a fiatal generációt, a gyerekeket feladatunk és kötelességünk. A lovaglás egy viselkedési forma, eszköz az ember nevelésében, amely megérinti a testet és a lelket. A ló és a lovaglás által folyó nevelési ráhatások komplex módon érvényesülnek.

A képzés iskolai testnevelésbe történő integrálása folyamatos. Függ a szakmai hozzáértéstől, valamint a rendelkezésre álló tárgyi és anyagi eszközöktől. Vannak mintaértékű példáink, de csak ott, ahol az iskolához elérhető közelségben van az akkreditációval rendelkező lovarda és kiképzett személyzet dolgozik, mert az oktató, az edző felelős tanítványa sokoldalú képzéséért. Hangsúlyosan hozzáteszem: a lovaglás mellett általános műveltségre, viselkedéskultúrára, az együttélés szabályaira is nevelni kell a digitális világban, számítógépes információval élő gyerekeket.

Azon dolgozunk, hogy ahol a biztonságos feltételek adottak, vagy megteremthetők, ott a lovaskultúra oktatása legyen a gyermekek számára választható tantárgy.

Bordal, Aktion, Drukit, Highlife, Heródes, Donnerstern, Grand Sasso. Lókiválóságok, a díjlovaglás művészei, pályafutásának főszereplői. Mi a titka a lovas és a ló egymásra találásának?

Dallos Gyula: E lókiválóságok kimagasló tehetségükkel, szeretetükkel, együttműködő szándékukkal ajándékoztak meg. A lovaglás nem hasonlítható össze a többi sporttal. Itt egy komplex sportágról beszélünk, amelyben két különböző alkatú élőlény és akarat, a ló és a lovas harmonikus együttműködése hozza meg a remélt eredményt, a sikert. A veleszületett adottság, a koncentrált szorgalom, a hozott és szerzett intelligencia, az alázat a meghatározó.

Lovas embernek születni kell – aki génjeiben hordozza a ló iránti szeretetet, tiszteletet és rendelkezik a ló fejével való együtt gondolkodás képességével. A titok az, hogy nincs titok. A tétel világos és egyértelmű. A lovas az alfa egy, aki irányít, mint egyedüli tudatosan gondolkodó lény, a ló pedig a készséges végrehajtó. Meghatóan felemelő érzés ez a szimbiózis. Olyan belső kapcsolatot kell kiépíteni a lóval, hogy a ló képessé váljon a benne lévő genetikai adottságainak felső határát is megmutatni. Ennek eléréséhez kell a lovas sokszor emlegetett legnagyobb értéke, a lovasérzék.

Eredményesen lovagolni, a lóval bensőséges kapcsolatot kialakítani csak az érzék, az értelem, a türelem alkotta egységben lehet.

Dallos Gyuláról

A lovastársadalom meghatározó személyisége. Iskolateremtő mesteredző, Örökös Magyar Bajnok, egyetemi lovastanár.

Versenyzői pályafutása egyedülállóan sikeres:

  • 1962-től a lovassport három olimpiai szakágában eredményes versenyző
  • 1967-ben a Lovasiskolák Országos Díjlovagló egyéni bajnoka
  • 1969-ben felnőtt magyar bajnok
  • 1979-2003 között folyamatosan 25 alkalommal nyerte meg a Magyar Díjlovagló Bajnokságot, ami nem csupán hazánkban, hanem nemzetközi szinten is egyedülálló teljesítmény

Két nemzetközi szintű lovával közel húsz éves korukig versenyezhetett: Bordal révén ismerte meg nevét a világ, Aktionnal pedig egyedülálló történelmi lovas sikereket ért el és az olimpiai szakágak első magyar Európa-bajnoki bronzérmét szerezte egy EB és egy VB helyezése mellett. Aktionnal 11 Világkupa fordulót nyert, hatszor Világkupa Döntőn lovagolt 5-10. helyezést és több mint 150 nemzetközi győzelmet jegyez.

15 éven át, a honi díjlovagló sport legeredményesebb időszakában volt a Díjlovagló Szakág szövetségi kapitánya.

Dallosgyula Alcobacacsiko
Dallos Gyula szemrevételezi a néhány napos Adlerflug csikót

Prof. Dr. Fehér Károly Dallos Gyulával készült interjújának teljes szövege a Magyar Lovas Szövetség weboldalán olvasható.

Borítókép: Hajdu Krisztina, Lovasfotó.hu

Kapcsolódó cikkek
Kommentek