Minden, amit tudnod kell a lóútlevélről

Loutlevel og

Magyarországon a lóútlevél kiállítást a Lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet szabályozza. Az Európai Unió tagállamaiban egységesen az Európai Bizottság 2015/262-es végrehajtási rendelete az irányadó. Ezek alapján minden lófélének (ló, szamár, zebra) rendelkeznie kell egyedi azonosítóval és az egyedet azonosító okmánnyal, az úgynevezett lóútlevéllel. Minden lófélének csak egy lóútlevele lehet, mely egész élete során végigkíséri.

A lóútlevél tartalmazza a ló azonosító adatait és az ehhez kapcsolódó egészségügy bejegyzéseket, valamint a nyilvántartott tulajdonost, törzskönyvezett lovak esetében pedig a származási adatokat is. A Lóútlevél Iroda, mint kibocsátó szerv felel az okmányok kiállításáért, hitelességéért, továbbá a tulajdonos nyilvántartásért.

A Nébih Lóútlevél Iroda az alábbi lófajták és lófélék azonosító okmányát jogosult kiadni:

 • ismeretlen származású lovak és szamarak
 • ismert származású, fajtához nem tartozó, megyejeles lovak
 • Öszvér
 • Zebra
 • Fajták szerint:
  • Akhal-teke
  • Andalúz
  • Appaloosa
  • Arab lófajták (arab telivér, Shagya arab, arab félvér, arab fajta, angloarab)
  • Fríz
  • Lipicai
  • Magyar parlagi szamár
  • Paint horse
  • Quarter horse
  • Turáni ló
  • Welsh póni

Egyéb, lóútlevél kibocsátásra jogosult szervezetek és lófajták:

A Nébih Lóútlevél Irodában a koronavírus járvány miatt a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. A tulajdon átírási igényeket illetve egyéb kérelmeket kizárólag postai úton tudják fogadni.

A Lóútlevél Iroda elérhetőségei

 • Postázási cím: Nébih Lóútlevél Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., vagy a 1529 Budapest, Pf. 229.
 • E-mail: loutleveliroda@nebih.gov.hu
 • Tartónyilvántartással kapcsolatos állományegyeztetés: loinfo@nebih.gov.hu

Lovat azonosító dokumentumok típusai

 • Lóútlevél: A lovak jogszabályban előírt időpontban, a csikó egy éves koráig kiállított dokumentuma.
 • Egyesületi lóútlevél: Fajtatenyésztő egyesülethez tartozó lovak számára, jogszabályban előírt egy éves korig kiállított útlevél.
 • Helyettesítő dokumentum: Ismeretlen származású ló egyedek számára, jogszabályban előírt egy éves kor után kiállított útlevél. A helyettesítő dokumentum kiadása fertőző kevésvérűség vizsgálat elvégzésének igazolásához (vérvételi megrendelő vagy eredményközlő lap) kötött.
 • Másodlatként kiállított alap útlevél: Köztenyésztésben azonosított (fajtatenyésztő egyesülethez nem tartozó, de ismert származású) lovak számára, jogszabályban előírt egy éves kor után kiállított útlevél.
 • Másodlatként kiállított egyesületi útlevél: fajtatenyésztő egyesülethez tartozó lovak számára, jogszabályban előírt egy éves kor után kiállított útlevél.
 • Lóútlevél másodlat: Az eredeti lóútlevél pótlására külön eljárás keretében kiállított duplikátum. A másodlat kiállítása a lóútlevél-igénylő alapdokumentumok mellett az igénylés indoklásához (mi történt az eredeti lóútlevéllel) és tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatok meglétéhez kötött.

Lóútlevél kiváltás

A 2013/110-es (IV.9) Kormányrendelet értelmében minden lóféle számára kötelező a lóútlevél kiváltása. A lóútlevél kiváltáshoz 60 napnál nem régebbi lóazonosítás szükséges. Az azonosítást végző megyei lótenyésztési felügyelők listáját és elérhetőségét megtalálja az MLOSZ weboldala tartalmazza. A jelölést követően a lótenyésztési felügyelő automatikusan továbbítja az igénylést a kibocsátó szerv felé.

Ismeretlen származású lovak esetén a megrendeléshez kötelező mellékelni a fertőző kevésvérűség vizsgálati megrendelő vagy eredményközlő dokumentumot.

A lóútlevél kiváltásának folyamata

 1. Lóazonosítás (megyei tenyésztési felügyelő)
 2. Megyei tenyésztési felügyelő továbbítja a dokumentumokat az Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségéhez (továbbiakban MLOSZ) adatrögzítésre.
 3. Az MLOSZ átadja a dokumentumokat a Nébih Lóútlevél Irodának.
 4. A Nébih Lóútlevél Iroda érkezteti az anyagot és szakmailag ellenőrzi. Esetleges hiba esetén felszólítja a lovat azonosító szervezetet a probléma tisztázására, továbbá bekéri a javító bizonylatot.
 5. A lóútlevél nyomtatásra és postázásra kerül.

Másodlat lóútlevél kiváltás

Az Európai Bizottság 2015/262-es végrehajtási rendelete alapján egy lónak csak egy lóútlevele lehet. Amennyiben az eredeti lóútlevél bizonyíthatóan megsemmisült vagy elveszett, úgy lóútlevél másodlatának kiállítására kerülhet sor.

A lóútlevél kiváltáshoz 60 napnál nem régebbi lóazonosítás szükséges. Az azonosítást végző megyei lótenyésztési felügyelők listáját és elérhetőségét megtalálja az MLOSZ weboldala tartalmazza. A másodlat útlevél kiváltásának minden kiegészítő feltételéről a megyei lótenyésztési felügyelő ad további tájékoztatást.

Tulajdonosváltozás bejelentés

A lótulajdonos változás bejelentés az új tulajdonos kötelezettsége. A nyilvántartásnak a 2015/262 EU. végrehajtási rendelet 27 cikk (1)/d pontja szerint mindig aktuálisnak és helyesnek kell lennie.

A tulajdonos bejegyzéséhez szükséges dokumentumok:

Eredeti lóútlevél és a lótulajdonos nyilvántartó betétlap eredeti példánya hiánytalanul kitöltve. Az elveszett betétlap az adásvételi szerződés eredeti példányával helyettesíthető.

Külföldi lovak nyilvántartásba vétele

A külföldi lovak hazai tulajdonos bejegyzéséhez minden esetben szükséges a ló és a tulajdonos magyarországi nyilvántartásba vétele. A Nébih a külföldi lovak nyilvántartásba vételét csak a törzskönyvezni nem kívánt lovak esetén végzi.

Amennyiben a tulajdonos a törzskönyvezett import lovat későbbiekben tenyésztésre szánja, úgy a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége (Tel.: +36 1 412 5010) illetékes a honosítási eljárásban.

A külföldi lovak nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumok:

 • Eredeti lóútlevél
 • Lótulajdonos-változás adatbejelentő lap - tulajdonosi nyilatkozattal című nyomtatvány, amely letölthető a www.enar.hu honlapról

A dokumentumok beérkezését követően szükséges a lóról és a ló azonosító jegyeiről fotókat küldeni a loutleveliroda@nebih.gov.hu e-mail címre.

Árak

A táblázatban szereplő az árak a Nébih Lóútlevél Iroda 2021. januárjában közzétett díjtételei. A lovak azonosítási díját nem tartalmazza. Ezzel kapcsolatosan, az azonosítást végző személy (pl. megyei tenyésztési felügyelő) szolgálhat további információval.

A vírushelyzetre való tekintettel egynapos sürgősségi eljárás nem választható.

 • Lóútlevél jogszabályoknak megfelelő időpontban történő kiváltás esetén (1 éves korig) - 4000 Ft
 • Lóútlevél jogszabályoknak megfelelő időpontban történő kiváltás esetén (1 éves korig), sürgősséggel - 8000 Ft
 • Lóútlevél késedelmes kiváltás esetén (helyettesítő dokumentum, első másodlat, lónév változtatás) - 6500 Ft
 • Lóútlevél késedelmes kiváltás esetén, sürgősséggel - 13000 Ft
 • Lóútlevél pótlása - 13000Ft
 • Tulajdonosváltozás átvezetése lóútlevélben (lakcímváltozás, névváltozás) - 1500 Ft
 • Tulajdonosváltozás átvezetése lóútlevélben 5 napos sürgősséggel - 3000 Ft
 • Tulajdonosváltozás átvezetése lóútlevélben 1 napos sürgősséggel - 6000 Ft
 • Regisztráció (külföldi lovak nyilvántartásba vétele) - 10000 Ft
 • Postaköltség - 1175 Ft

Letölthető dokumentumok

Forrás: NÉBIH
Borítókép: Riderline

Kapcsolódó cikkek
Kommentek