Lovak és lófélék szállításának, utaztatásának, mozgatásának feltételei

Loszallitas kiemelt

Mind a belföldi, az Európai Unión belüli, illetve harmadik országokat érintő állatmozgatást, ezzel együtt tehát a lovak és lófélék szállítását is nemzeti és uniós jogszabályok szabályozzák, harmadik országok esetén pedig az adott ország nemzeti jogszabályainak is meg kell felelni.

Belföldi szállítás

A lóféléknek egyedileg azonosítottnak kell lenniük és érvényes lóútlevéllel kell rendelkezniük. Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. §-a szerint ezen rendeletet nem kell alkalmazni nem vágásra szállított lófélék esetében.

Európai Unión belül mozgatás

Az egyes tagállamok eltérő járványügyi helyzete miatt az Európai Unión belül sem engedélyezett feltétel nélkül a lófélék mozgása. Azon országokból, ahol jelen vannak olyan fertőző betegségek, amelyek veszélyt jelenthetnek más országok lóállományára (pl. fertőző kevésvérűség, tenyészbénaság), csak bizonyos feltételek teljesülése esetén lehet lóféléket más tagállamokba szállítani, akár ideiglenes jelleggel is.

A lovak uniós tagországok közötti szállítására vonatkozó feltételeket 2021. április 21-től az új Állategészségügyi Rendelet (2016/429/EU rendelet), valamint az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2020/688 Bizottsági rendelet tartalmazza.

Ezen jogszabályok alapján a tagállamok csak akkor engedélyezik területükön a lófélék mozgását, illetve akkor küldenek másik tagállamba lóféléket, ha:

 • azok állatorvosi vizsgálaton átestek az indulástól számított 48 órán belül, illetve az ún. kiemelt állategészségügyi státuszú lovak szállítása esetében esetén az indulást megelőző utolsó munkanapon
 • a mozgatást hatósági állatorvos által kiállított TRACES INTRA állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri
 • a szállított lovak egyedi azonosító okmánnyal (lóútlevéllel) és egyedi jelöléssel rendelkeznek.

TRACES, INTRA bizonyítványok

Az új Állategészségügyi Rendelet nem tesz különbséget lófélék esetében a kereskedelmi, vagyis a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos, illetve a nem kereskedelmi célú mozgatás (pl. versenyzés) között. Mindkét esetben állategészségügyi INTRA bizonyítvány kell, hogy kísérje a lova(ka)t.

Kétfajta INTRA bizonyítvány használható lófélék Európai Unión belüli mozgatásához:

 • (2021/403) EQUI-INTRA-IND – amennyiben egy ló képezi a szállítmányt
 • (2021/403) EQUI-INTRA-CON – amennyiben több ló képezi a szállítmányt

Versenyre való szállítás esetén a feladás helye a származási létesítmény, a célhely a verseny helyszíne. Az érintett tagállamokat (nem a versenyek pontos címét) fel kell tüntetni az EQUI-INTRA bizonyítvány I.22. rovatában. A lovas rendezvény helyszínét a helyi illetékes hatóságnak engedélyeznie, a TRACES-ben pedig EQUHOLD (ló-telep) néven regisztrálnia kell.

A verseny végeztével, hazainduláskor új bizonyítványt kell kiállítani.

Ezek az állategészségügyi bizonyítványok alapvetően a kiállítástól számítva 10 napig érvényesek.

Lehetőség van arra, hogy az úgynevezett „kiemelt állategészségügyi státuszú / high health status” lovak esetében 30 napig érvényes legyen az INTRA bizonyítvány. Ennek feltételei:

 • a mozgatandó lófélét az (EU) 2016/429 rendelet 114. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt, egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmánya kíséri, amely tartalmazza az illetékes hatóság vagy az e tevékenységgel megbízott szerv által legfeljebb 4 évre kiállított hitelesítő jelölést, és dokumentálja, hogy az állatot tartó létesítményt az illetékes hatóság alacsony egészségügyi kockázatot képviselő létesítményként ismeri el az abban végzett gyakori állatorvosi látogatások, további azonosság-ellenőrzések és egészségügyi vizsgálatok, valamint a természetes fedeztetés kizárólag a létesítményben e célra kialakított, elkülönített helyiségeiben történő végzése miatt;

vagy

 • a mozgatandó törzskönyvezett lófélét az (EU) 2016/429 rendelet 114. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt, egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmánya kíséri, amely tartalmazza a Nemzetközi Lovassport Szövetség (FEI) nemzeti szövetsége vagy a lovas versenyekért felelős illetékes hatóság által szervezett lovas versenyeken való részvétel céljából legfeljebb 4 évre kiállított engedélyt, és dokumentálja, hogy az állat évente legalább két állatorvosi látogatáson esik át, beleértve a lóinfluenza elleni rendszeres vakcinázáshoz, valamint a más tagállamokba vagy harmadik országokba történő mozgatáshoz előírt vizsgálatok elvégzéséhez szükséges látogatásokat.

Tehát minden érvényes FEI útlevéllel rendelkező ló kiemelt állategészségügyi státusszal rendelkezik, így kiadható részére a 30 napos INTRA bizonyítvány. Ez a következőket teszi lehetővé:

 • más tagállamokba történő többszöri belépés
 • az abban megjelölt kiindulási létesítménybe való visszatérés

A 30 napra érvényes INTRA bizonyítványban a feladási hely és a rendeltetési hely megegyezik a ló származási telephelyével, mindkét helyen ezt kell feltüntetni.

Lovak romániai utaztatásának feltételei

Korábban Románia teljes területe korlátozás alatt állt lovak fertőző kevésvérűsége miatt. A járványügyi helyzet azonban folyamatosan javult, így a jelenlegi szabályozás alapján már nincs érvényben területi korlátozás lovak fertőző kevésvérűsége vonatkozásában Románia területén.

Románia egyes régióiban azonban még mindig előfordul a lovak fertőző kevésvérűsége. Az érvényben lévő jogszabályok szerint (2022/701/EU végrehajtási határozat) a 2020/688/EU rendeletben meghatározott állategészségügyi követelményeket kell betartani a lófélék tagállamok közötti biztonságos mozgásának biztosításához.

Állategészségügyi garanciaként az Európai Unión belüli (INTRA) állategészségügyi bizonyítványt kell a berakodás helye szerinti területileg illetékes hatósági állatorvosnak jóváhagynia, amelyet a TRACES-NT rendszerben is rögzíteni kell.

Lovak fertőző kevésvérűsége betegségre a következő garanciákat kell igazolni:

 • II.2.4. Az állat olyan létesítményből származik, amelyből az indulást megelőző 90 napban nem jelentették lovak fertőző kevésvérűségének előfordulását, és
 • vagy a létesítményből nem jelentették az indulást megelőző 12 hónapban lovak fertőző kevésvérűségének előfordulását
 • vagy az indulást megelőző 12 hónapban lovak fertőző kevésvérűségének előfordulását jelentették, amelynek utolsó kitörését követően a létesítmény forgalmi korlátozások alatt maradt
 • vagy addig, amíg a létesítményben tartott többi lófélét alá nem vetették a lovak fertőző kevésvérűségének kimutatása céljából végzett vizsgálatnak a létesítménynek a fertőzött állatok leölését és megsemmisítését vagy levágását követő megtisztítása és fertőtlenítése után két alkalommal, legalább 90 napos időkülönbséggel vett mintákon, és a vizsgálat negatív eredménnyel nem zárult
 • vagy a létesítmény azt követő tisztításának és fertőtlenítésének időpontjától számított legalább 30 napig, hogy a létesítményben a lófélékhez tartozó utolsó egyedet leölték és megsemmisítették.

Románia a 2020/688/EU rendeletének 4. szakasz 22. cikk alapján meghatározott feltételek betartása mellett engedélyezheti a lófélék szállítmányainak más tagállamokba való szállítását.

Bulgáriából más tagállami lovas versenyre Szerbián, mint harmadik országon keresztül szállított lovak

A Bolgár Lovas Szövetség képviselői és tagjai rendszeresen részt vesznek nemzetközi lovas versenyeken, amiben a Szerb Köztársaság is érintett. Ezért egyszerűsített eljárást alkalmaznak azon sportlovak Szerb Köztársaság területén sportrendezvényekre történő átszállítására, amelyek részt vesznek a közép- és nyugat-európai lovas sporteseményeken.

Ezeket az állatszállítmányokat is EQUI-INTRA-IND vagy az EQUI-INTRA-CON bizonyítványnak kell kísérnie. Mindkét esetben a bizonyítványok I.21. rovatában (Harmadik országon keresztül történő tranzit) angol nyelven fel kell tüntetni a Szerbia területén keresztül történő tranzitot (Transit through the territory of Serbia).

Abban az esetben, ha a versenyre érkezett bolgár ló nem kiemelt állategészségügyi státuszú, akkor a bizonyítvány rendeltetési helye a versenyt rendező ország (ha magyar versenyről van szó, akkor Magyarország) és a bizonyítvány 10 napig érvényes.

A Bulgáriába történő hazaúthoz a magyar hatósági állatorvosnak új TRACES-INTRA bizonyítványt kell kiállítania. Ebben az esetben is fel kell tüntetni a bizonyítvány I.21. rovatában angol nyelven a Szerbia területén keresztül történő tranzitot (Transit through the territory of Serbia).

Harmadik országból történő import és export

Az Európai Unión kívülről származó lovak esetében teljesítendő feltételek az adott harmadik ország állategészségügyi besorolásától függenek (2020/692/EU rendelet XI. melléklete és 2021/404/EU rendelet).

A lovak harmadik országból történő beszállításának részletes állategészségügyi feltétrendszere a 2020/692/EU rendeletben található. Ez egyrészt a származási országra vagy területre, másrészt a származási létesítményre, és/vagy az egyedre vonatkozó feltételeket is tartalmazhat.

Fontos tudni, hogy élőállatok harmadik országból kizárólag az adott állatfajra engedélyezett EU Állategészségügyi Határállomásokon léphetik át a határokat.

Élő állat, állati eredetű termék, illetve melléktermék harmadik országba történő kiviteléhez állategészségügyi exportbizonyítványra van szükség. A lófélék exportjára is az általános eljárásrend alkalmazandó. Az exportfeltételeket ebben az esetben a harmadik ország határozza meg.

Loutlevel og

Vonatkozó jogszabályok

Kapcsolódó linkek

Források:

Kapcsolódó cikkek
Kommentek