Prof. dr. Sótonyi Péter újabb öt évig az Állatorvostudományi Egyetem élén

ATE 202309 og

Az Állatorvostudományi Egyetem Szenátusa április 4-i ülésén 16 igen szavazattal egyhangúlag rektorrá választotta prof. dr. Sótonyi Pétert. Az Egyetemet fenntartó Marek József Alapítvány Kuratóriuma április 5-én kezdeményezte a jelölt rektori megbízását a köztársasági elnöknél.

A Marek József Alapítvány Kuratóriuma 2024. február 21-én hirdetett pályázatot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az Állatorvostudományi Egyetem Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az intézmény rektori (magasabb vezetői) megbízásának ellátására. A felhívásra a megadott határidőre dr. Sótonyi Péter rektor nyújtott be pályázatot. Ezt a kiírás szerint a Szenátus bírálta el és egyhangú szavazatával megválasztotta a rektorjelöltet.

Dr. Sótonyi Péter megválasztását megköszönve elmondta, hittel, szenvedéllyel és az Egyetem hagyományait őrizve vezette az intézményt az elmúlt több mint egy évtizedben. Inspiráló, ambiciózus jövőképet vázolt fel, amelynek megvalósításán fáradhatatlanul dolgozik.

2016-ban sikerült visszanyerni az Egyetem önállóságát, majd kiteljesíteni azt a modellváltással. Felújítások, új beruházások kezdődtek el, történelmi léptékű béremelés valósult meg, növekedett az egyetem tudományos teljesítménye, emelkedett a presztízse és a kedvező folyamatokat a Covid sem akasztotta meg. A hallgatói létszám 12 év alatt kétszeresére nőtt.

Mindez – hangsúlyozta – közös munka eredménye. Összefogással mindenkinek jobb lehet – ez legfontosabb tanulsága az Egyetemen eltöltött évtizedeinek.

A Szenátus az ülést követően javaslatát megküldte a fenntartó alapítvány Kuratóriuma részére, amely április 5-i ülésén kezdeményezte dr. Sótonyi Péter megbízását a köztársasági elnöknél. A megbízás legkorábban 2024. szeptember 27. napjától tölthető be és legfeljebb öt évre szól.

Dr. Sótonyi Pétert 2012-ben választották meg a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karának dékánjává, 2016-tól az újra önálló Állatorvostudományi Egyetem rektora a második vezetői ciklusban.

Forrás: Univet
Fotók: Horváth Anikó, Balázs Gusztáv

Kapcsolódó cikkek
Kommentek